Pro nedostatek majetku byl zamítnut návrh na M & H Car, spol. s r. o. v likvidaci, Písek (26 INS 2558/2010), kde dva věřitelé chtějí 94 990 korun.

Odmítnuty pro neúplnost jsou návrhy Petra Kaspera, Kardašova Řečice (26 INS 3339/2010), a Miroslava Halmicha, Přídolí (26 INS 3463/2010). Robert Palátka, Tábor (25 INS 7395/2009), musí zaplatit zálohu 50 000 korun.

Výnosy ze zpeněžení majetku Milana Šindeláře, Dolní Třebonín (26 INS 650/2009), činily 145 504,90 koruny. Pro věřitele připadlo 89 122 Kč, což jejich nároky uspokojí do výše 37,36 procenta.