Změna se týká i doby vyplácení náhrady mzdy svému práce neschopnému zaměstnanci, ta se ze současných 21 dní zkrátí opět na čtrnáct kalendářních dní.

Jak vysvětluje ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec Josef Čech, elektronické podání by nemělo zaměstnavatelům nijak výrazně komplikovat život. „Změna se netýká osob samostatně výdělečně činných, které nemají žádného zaměstnance a podnikají jen samy. Zde je roční odklad, stejně jako u elektronického zasílání neschopenek lékaři," vysvětluje Josef Čech.

Doplňuje, že dnes odhadem 99 procent zaměstnavatelů již má běžně k dispozici internet a stejně většinou se o takové záležitosti starají účetní.

Jeho slova potvrdil například i soukromý zemědělec Bedřich Louša z Kačleh, který zaměstnává pět lidí. „Nám se o takové záležitosti stará najatá účetní firma, všechny změny a novinky hlídá, má i podepsanou plnou moc, takže vše zajišťuje a zatím jsme nezaznamenali problémy," míní Bedřich Louša.

I když ředitel jindřichohradecké Okresní správy sociálního zabezpečení Josef Čech připouští, že v počátcích nepůjde vše hladce, dodává, že na rozdíl třeba od rozjíždění systému registrů aut tady takové problémy nevzniknou. „Už je to odzkoušené. Přínosem bude to, že nám ubude papírových tiskopisů, které musíme nákladně archivovat a výhodné to bude i pro zaměstnavatele," říká Josef Čech. 

Okresní správa sociálního zabezpečení se snaží prostřednictvím obecních úřadů dávat novinky co nejvíce na vědomí podnikatelské veřejnosti. A podle ředitele Josefa Čecha je vždy nejlepší, aby se zaměstnavatelé obrátili na pracovníky správy a poradili se o vhodnosti variant.

„Pro elektronické podání jsou dvě možnosti, buď prostřednictvím datové schránky, která je stále bezplatná a nebo přes veřejné rozhraní elektronického podání, takzvanou  službu VREP, na kterou se u nás zaregistruje. Na webových stránkách správy je možné si stáhnout program, k dispozici jsou u tiskopisy a nebo se informovat přímo u nás," doporučuje  Josef Čech.

Potřrebné vybavení:

- počítač
- internet
- software podporující službu e – Podání anebo Software602 Form Filler (zdarma      ke stažení: www.602.cz)
- datovou schránku nebo osobní kvalifikovaný certifikát (v případě podání přes VREP je nutné se k používání služby e – Podání zaregistrovat na místně příslušné OSSZ)

Tiskopisy pro zaměstnavatele:

– Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání
– Přehled o výši pojistného
– Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
– Evidenční list důchodového pojištění
– Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě