Zkušební provoz ve výrobních halách na polystyren v Radouňce může začít.


Ze zjišťovacího řízení pracovníků ministerstva životního prostředí vyplynulo, že výroba polystyrenu v Radouňce nebude mít významný vliv na životní prostředí. Proto v současné době vydal jindřichohradecký odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí na povolení výroby.

„Přihlíželi jsme k připomínkám ochránců životního prostředí a svazu žen,“ vysvětlil vedoucí odboru Bohumil Krejčí. V současné době je objednán průzkum na původní nevyužívané části areálu, zda se tam nevyskytují chráněné druhy živočichů.

Zkušební provoz bude podle Krejčího povolený ve čtvrtek. Znamená to, že pak pracovníci rozjedou výrobní linku pouze na šedesát procent její kapacity. Asi za tři až čtyři měsíce pak bude vyhodnoceno měření hygienické stanice, které bude po celou dobu od zahájení výroby prováděno přibližně na patnácti místech. Měřit se bude například pentan, hlučnost a prašnost dopravy. Pokud se vyskytnou nedostatky, bude je provozovatel povinen odstranit.

V areálu jsou použity nejmodernější technologie v rámci Evropské unie, které dodala německá firma. V České republice je podle Krejčího v současné době asi šest až sedm menších zařízení, mezi kterými by společnost Rapol z Radouňky měla být se zabezpečovací technikou na špičce.

„Už jen fakt, že z celkových nákladů 120 milionů korun je necelých 20 milionů za zabezpečovací zařízení, svědčí o tom, že majitelé chtějí mít bezproblémový provoz po všech stránkách,“ řekl Krejčí.

Bezpečnost výroby polystyrenu byla pro místní lidi nejdůležitější otázkou. Není však bez zajímavosti, že zde podle předsedy představenstva RBBinvest Tomáše Blábolila již pracuje devět zaměstnanců, další dva nastoupí v září a postupně přijde dalších devatenáct.

Výhrady ze stran místního svazu žen byly zejména kvůli dopravě. Ta je proto částečně odkloněna přes Drahýšku. Navíc zástupci společnosti připravují projekt na zbudování nové cesty, aby doprava neohrožovala a neobtěžovala místní obyvatele.