Jindřichohradečtí zastupitelé využili možnosti zpoplatnit videoterminály ve městě maximální sazbou

Město tedy jako již řada jiných využilo možnosti naplnit pokladnu, kterou obcím začátkem srpna po mnoha tahanicích přenechalo ministerstvo financí.
„Podle propočtu z evidence ministerstva financí by to mohlo být 1,6 milionu korun do rozpočtu, se kterými se dosud nepočítalo,“ naznačil profit pro město místostarosta Pavel Vejvar.

Zastupitelé také dále odhlasovali, že polovina z vybraných peněz za oficiálně takzvaná „jiná výherní technická hrací zařízení“ podpoří Nadační fond rozvoje města.

Jak vyplynulo z informací starosty Karla Matouška, fond byl založen před mnoha lety starostou Josefem Ederem a tehdy do něj kromě města přispívala i řada dalších subjektů a sponzorů.

Léty však zdroje vyschly, a tak v poslední době bylo jediným přispěvatelem město s pravidelnou roční částkou čtvrt milionu korun. „Fond má nyní 600 tisíc korun a v minulosti byl například využit na zakoupení bilirubinometru za sto tisíc korun pro nemocnici či na zahraniční aktivity studentů,“ přiblížil starosta. Ten je zároveň předsedou fondu, tajemnicí je vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová, rozhodovací tým dotváří dalších pět osob, ovšem bez zastoupení zastupitelů.