Ekologickému zemědělství se na Strakonicku věnuje několik farem. Často se o chov stará celá rodina. Co takový druh podnikání znamená pro majitele farem? Proč se pro něj rozhodli a co jim přináší?

Emilie Citterbartová z Kozí farmy Březí chápe slovo ekologické jako přiblížení se přírodě. „Znamená to zkusit dělat vše moderními postupy a stroji, ale přitom zůstat při normálním způsobu chovu zvířat, který jim dopřává volné ustájení přes zimu, celé dny a někdy i noci v létě na pastvinách, volný způsob odchovu mláďat u matky až do odstavu, kdy je kůzle již soběstačné. Ekologie znamená dělat kozí sýry tradičním způsobem našich babiček, bez chemie, stabilizátorů, Éček,“ uvádí Citterbartová.

V Kozí farmě Březí vyrábí vlastní kozí mléko a sýry. Kozy jsou podle zákona přísně evidovány v Centrální evidenci v Hradištku pod Medníkem.

Biovýrobky

Každý výrobek z farmy má svoji značku, veterinářské číslo v oválném razítku, které znamená provozovnu, schválenou podle EU. „Naše je CZ3963, bez tohoto označení nesmí na obchod. Dále jako biovýrobek je označen černobílou zebřičkou s nápisem Produkt ekologického zemědělství a na etiketě musí být uveden výrobce, složení a trvanlivost výrobku. Bez těchto označení nelze uvádět výrobek na trh v Česku,“ dodává Citterbartová.

Většina koz z farmy je vedena v Plemenné knize koz u Svazu chovatelů koz s pobočkou v Praze, mají tedy svůj původ, rodokmen, kartu a jejich předci jsou dohledatelní několik generací nazpět. „My jsme odchovali zatím za 15 let podnikání v tomto oboru přibližně 2 až 3 generace koz,“ říká Citterbartová.
Jiří Kouba z Vodňanských Svobodných Hor se ekologickému zemědělství věnuje od roku 2000. „Chovám drůbež, slepice a kachny. Pěstujeme také brambory. Hovězí chovám jen pro svou potřebu,“ říká Jiří Kouba. Za celou dobu 15 let podnikání ještě neměl dovolenou.

„Někdy jsou dny volnější, ale někdy zase přijdou práce, které nemůžete odložit. Také se musíme řídit počasím,“ sděluje Jiří Kouba.

Ekologičtí zemědělci chovají svá zvířata ve výbězích a umožňují jim žít podobně, jako by žila svým přirozeným způsobem v přírodě. „Člověk má jiný vztah ke zvířatům, než ti ve velkochovech. U nás jsou celoročně venku. I když mi třeba často slepice odnáší dravci. Těžce nesu úhyn zvířete. Ale zase mám radost, když se narodí nová mláďata nebo když se povedou dvojčata,“ popisuje Kouba. „Rodina se zapojuje hlavně při vybírání brambor, to děláme ručně. Pak mě také musí zastoupit, když jsem nemocný,“ říká Jiří Kouba. A co podle něj znamená ekologické zemědělství? „Dříve se tomu říkalo domácí. Hospodaříme podobně, jako se hospodařívalo dříve. Teď mi pomáhá syn. Měl jsem problémy s páteří, tak nevím, jak to v budoucnu bude, jestli někdo farmu převezme, nebo ne,“ říká Kouba.

Ekologické obilí

Ekologické zemědělství má na Strakonicku zastoupení také v pěstování obilí. Společnost Šumava a.s. v Nišovicích se zabývá jak konvenčním tak ekologickým zemědělstvím. „Pěstujeme pšenici špaldu, oves pluchatý, oves nahý, žito, pohanku, svazenku. Obilí pěstujeme na výměře 398 ha. V ekologické části chováme také 530 kusů skotu bez tržní produkce mléka. Hospodaříme v pásmu vodních zdrojů v povodí řeky Volyňky. Je zde zdroj a čistička vody pro oblast Volyňska a Malenicka. Máme zájem na zlepšení životního prostředí a zlepšení stavu krajiny, záleží nám na vodních zdrojích a čisté přírodě, “ uvádí o motivaci společnosti zabývat se ekologickým zemědělstvím Hana Harantová. Společnost pěstuje obiloviny zcela nechemickou cestou a vyváží i do zahraničí.

Ekochov Hoslovice: Hospodaříme přírodě blízkým způsobem

Ekochov s.r.o. Hoslovice je ekologickou farmou v šumavském podhůří. Josef Daněk se ekologickému zemědělství věnuje už od roku 1997. „S určitým přerušením v roce 2002 jsme se vrátili k ekologickému zemědělství v roce 2007. Je to svým způsobem náš přístup k životu,“ dodává.

Jaká zvířata chováte?
Chováme na dvou farmách zhruba kolem 150 až 180 kusů dojnic, k tomu příslušný počet mladého dobytka, což se pohybuje podle ročního období, podle telení, podle prodeje a tak dále někde mezi 50 až 140 kousky mladého dobytka.

Kam zvířata prodáváte?
Díky předpisům většinu námi odchovaných zvířat prodáváme do zahraničí jako zástavový skot a z cenových důvodů tamtéž prodáváme i dospělý odchovaný skot.

Myslíte si, že je maso ze zvířete chovaného v ekologickém zemědělství lepší?
Ano.

Má například i jinou chuť?
Ano. Ale musí se s ním zacházet jako s kvalitním hovězím masem. Je vynikající, krásně vybarvené, má výbornou strukturu, výborné procento tuku.

Jsou zvířata celoročně ve výběhu?
Dobytek máme na zimovištích s možností chodit na přístřešek, ale moc to nevyužívají, vidíte, že jsou u hromady té suché slámy. Kdybyste přišla ještě včera nebo předevčírem, tak tady bylo krásně bílo. Krávy tady budou ještě asi tak měsíc a pak půjdou na krásné zelené pastviny.

Jaký máte k chovaným zvířatům vztah?
Vztah si dobytek vybuduje sám. Museli jsme se naučit s tímto polodivokým dobytkem zacházet tak, abychom ho nezraňovali a zároveň abychom my neutrpěli nějaká zranění. Je to dobytek, který má velkou sílu, daleko větší než kterýkoli člověk. Postupně jsme se vypracovali, dřív byl problém takové stádo někam zahnat pro patnáct lidí, dneska je zahánějí dvě tři ženy samy.

Jak zvířata rozeznáte?
Když se narodí tele, tak musí okamžitě dostat takovou občanku. Tam je zapsáno číslo, původ, datum narození. Občanka je vlastně taková karta.

Máte krávy pojmenované?
Plemenní býci mají svoje jména.Tady máme například býka Marca. Ženy, které se tu o krávy starají, je mají pro sebe pojmenované, máme tady třeba Manekýnu, Květuši, Skokanku, je to různé.

Jsou zvyklé na lidi?
Jsou zvyklé především na ženský hlas, protože s nimi zacházejí především ženy, když mezi ně jdou chlapi, tak ta jejich reakce je daleko bouřlivější a daleko hůř se s nimi zachází. Ženy s nimi umí zacházet velmi dobře.

Kolik se vás o zvířata stará?
Je nás tu asi deset. Majitelem je moje dcera, já jim zde ještě pomáhám.

Předáváte své zkušenosti zase dál?
To bývalo dřív, že se mladí ptali těch starších. Tato společnost není nastavená tak, aby poslouchala moudrost starých. Ta chce pořád, aby se jí dařilo lépe. Ale nemusí být vždycky líp.

Zvažujete chov dalších zvířat?
Spíše se chceme začít postupně zabývat výrobou kravského mléka. Ale ještě nevím, jak to všechno dopadne.

Ekologické zemědělství, co je to podle vás?
My hospodaříme přírodě blízkým způsobem. Máme telata, která se narodí u své mámy, s tou mámou stráví minimálně půl roku, pijí od ní mléko, pasou se s ní na kvalitních pastvinách neošetřovaných chemicky, imise sem prakticky odnikud nepřilétnou, tady je jeden z nejčistších krajů, takže to maso je krásné a kvalitní. Kromě ekologického zemědělství se zabýváme také agroturistikou.

Má podle vás smysl hospodařit tímto způsobem?
Má to velký smysl, ale tahle společnost to nevidí.


Farmy jsou lákavými místy k návštěvě

Většina ekofarem je otevřena veřejnosti. Lidé mohou vidět běžný den provozu.

Na ekofarmu do Vodňanských Svobodných Hor lidé zavítají jen občas, malá vesnička leží 4 km od Vodňan. „Někdy k nám zavítají lidé podívat se na zvířata, prohlédnout si to tady. Mám i jednoho poníka, ten je pro vnuka,“ říká Jiří Kouba.

Prohlídku na ohlášení umožňuje i společnost Šumava a.s. v Nišovicích. „Lidé zde uvidí, jak se pěstuje ekologické obilí a pase dobytek ve volné přírodě, říká ředitelka Hana Harantová.

Prohlídky nabízí i Kozí farma Březí. Dny otevřených dveří má farma naplánované na 3. až 5. dubna. Velikonoční setkání na farmě má být spojené s prohlídkou stáda, ochutnávkou a prodejem biovýrobků. Kůzlata se zde vítají jako předzvěst jara. „Sice se rodí začátkem února v teple ve stáji, ale už to znamená, že bude brzo teplo. Většinou se rodí během jednoho měsíce 90 procent kůzlat a často i dvojčata nebo trojčata. Kozy jsou velice inteligentní zvířata, poznají nás již na dálku,“ doplňuje majitelka kozí farmy Emilie Citterbartová. Návštěvníky často zajímá i příběh celé farmy, ptají se i na označení ekologické zemědělství. „Říkám jim, že i pole se hnojí pouze statkovými hnojivy a tento způsob od zpracování půdy, krmiva, až po mléko a výrobky je uzavřený okruh ekologického zemědělství, který se snaží zabránit vniku jiných škodlivých vlivů,“ říká Citterbartová.

Prohlídky nabízí i Ekochov Hoslovice. Kromě ekologického zemědělství se zde věnují také agroturistice. Na farmě je krytá jízdárna pro koně. Ve venkovním areálu se zase pořádají rodea a skokové závody, možné jsou i vyjížďky na koních.