Opustil ji Jan Šatava, který byl spjatý s návratem vlaků na uzavřenou novobystřickou trať a s privatizací celé úzkorozchodné  železnice. Lidé se v nastalé a někdy i poněkud vypjaté situaci obávají omezení dopravy na úzkokolejce, která patří mezi turistické perly a velká lákadla celého regionu.

Podle nyní již bývalého předsedy představenstva a ředitele JHMD Jana Šatavy je celá situace výsledkem rozdílného pohledu části akcionářů na dosavadní chod společnosti a její další směrování.

Již 7. listopadu loňského roku dozorčí rada JHMD odvolala dosavadní představenstvo společnosti a jmenovala nové, v jehož čele stanul předseda Boris Čajánek. Z původního vedení  zůstal pouze Jan Šatava.

„Způsob vedení společnosti panem Čajánkem, novým předsedou představenstva, se ukázal být pro mne neakceptovatelným . Jeho kroky a přístup k firmě osobně považuji za nešťastný. Za těchto okolností jsem nemohl dále setrvávat v představenstvu a 6. února jsem oznámil svoji abdikaci na funkci člena představenstva k 6. březnu. Tento časový odstup jsem učinil proto, že na moje jméno byla vedena odborná způsobilost provozování dráhy a drážní dopravy. Chtěl jsem umožnit novému vedení nalézt jinou odborně způsobilou osobu. Můj pracovně právní vztah ve společnosti skončil již 15. února, kdy jsem podal okamžitou výpověď,“ uvedl k celé záležitosti Jan Šatava, který stál v čele JHMD od jejího vzniku v roce 1995 a je úzce spjatý především s privatizací obou úzkorozchodných tratí.

Nový předseda představenstva Boris Čajánek prezentuje, že firma se chce účastnit liberalizace železniční dopravy v Česku, což předpokládá i určité strukturální změny při přípravě projektů. Boris Čajánek Deníku slíbil, že přiblíží záměry nového vedení ve společnosti. Jakmile se vyjádří, jeho vizi o dalším osudu JHMD  čtenářům přineseme.
Stále se objevují obavy, že by region mohl o vlaky na „úzké“ přijít a znepokojeni nejsou jenom samotní zaměstnanci, ale také třeba zástupci obcí a měst, které na tratích leží.

Podle starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky je úzkokolejka z hlediska turistického ruchu zásadní. „Proto jsem se již s novým předsedou představenstva panem Čajánkem setkal a on mě ujistil, že pro Jindřichův Hradec by se nic měnit nemělo. Pro nás je úzkokolejka důležitý partner a uděláme vše proto, aby rozjeté projekty pokračovaly,“ zdůraznil starosta.

Strojvůdce David Fiedler se nechtěl k situaci ve firmě vyjadřovat, pouze věří, že vlaky dál budou jezdit a pokud možno i ve větším počtu. „Trať je v dobrém technickém stavu, pouze na Bystřicku by to možná chtělo nějaké opravy,“ řekl Fiedler s tím, že práce ho baví, i když hlavně přes zimu vozí ve vlacích velmi málo lidí.