Osud textilky Jitka se ještě může do čtrnácti dnů v dobré obrátit.

„Především se jedná o expedici výrobků ze zakázek uplynulých měsíců,“ uvedla včera Kubíčková. Pokračovala v tom smyslu, že stále ještě nejsou ani uzavřená jednání se zájemcem o koupi továrny a definitivně se rozhodne asi do čtrnácti dní.
Jitka vždy bývala jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v celém regionu. O zřízení firmy nejdříve na výrobu stuh a prýmků bylo rozhodnuto již v roce 1948 a o tři roky byl oficiálně provoz tehdy pod názvem Jiholen zahájen. Od roku 1965 nese továrna název Jitka, v roce 1991 se z ní stala akciová společnost. V červenci 2005 změnila vlastníka. To zde ještě pracovalo asi sedm stovek lidí.
Obdobný osud potkal i novobystřickou Almu, která skončila v konkurzu, a přes nadějně vypadající vývoj po nástupu správce konkurzní podstaty nakonec fabrika také zavřela své brány.
„Zůstalo zde osmnáct lidí, kteří zajišťují ostrahu, kotelnu a další nejnutnější věci a podnikovou prodejnu. Pokračují dražby, část strojů a vozový park jsou prodány,“ uvedl včera správce konkurzní podstaty Štěpán Bláha.