Nexco převzalo a ovládlo společnost, chce zabránit neoprávněnému odčerpávání peněz.

Akcie získala legálním a transparentním způsobem a rozhodně nedošlo k žádnému podvodu při převzetí akcií.
„Informace, které se na toto téma objevují, nejsou pravdivé a společnost Linked Investments není akcionářem Lesostaveb Třeboň, přestože to tvrdí. Skutečnost, že držení majoritního podílu akcií bylo zpochybněno na valné hromadě společnosti, jsme již řešili podáním trestního oznámení. Zarážející je, že firma Linked vyhrožuje přes média mezinárodní arbitráží. Vzhledem ke zmanipulovanému průběhu valné hromady o ní uvažujeme my,“ uvedl k věci jednatel Nexco Luděk Kučera.
Ve veřejném výběrovém řízení vyhlášeném exekutorem, který vede exekuci vůči společnosti Special Invest, získala firma Nexco 66 procent akcií Lesostaveb. Za akcie řádně zaplatila a akcie protokolárně od exekutora převzala. Následně se jí podařilo od dalších akcionářů dokoupit další cenné papíry Lesostaveb Třeboň až na celkový podíl přesahující 80 procent.
„Pokud máte v krabicích několik desítek tisíc listinných akcií, které po spočítání notářem dají dohromady více než osmdesátiprocentní podíl na základním kapitálu Lesostaveb Třeboň, pak jste majoritním akcionářem Lesostaveb Třeboň. Tyto akcie navíc byly uloženy v ČSOB a tato renomovaná banka na to vystavila potvrzení,“ uvedl dále Kučera.
Podle něj se jako majoritní akcionář firma Nexco dostavila letos 19. března na jednání mimořádné valné hromady, o jejíž svolání řádným způsobem sama požádala. Zapisovatelé však oznámili, že na valné hromadě již je akcionář s podílem 66 procent.
Minulé představenstvo společnosti Lesostavby Třeboň tím zcela zjevně protiprávně zabránilo společnosti Nexco vykonávat akcionářská práva.
Dokonce notář pozvaný na valnou hromadu právě minulým představenstvem v zápise uvedl, že osoba vydávající se za akcionáře (Ing. Michal Edl) při prezenci nepředložila ani akcie ani doklad o jejich úschově. Předsedající valné hromady (JUDr. Michal Marčišin) pak bez vysvětlení odmítl notářský zápis z valné hromady podepsat.
„K tomuto dokumentu jsme se bohužel dostali až po faktickém příchodu do Lesostaveb, kde jsme jej našli a následně podali zmíněné trestní oznámení,“ dodal Kučera.
Na základě pozdějších dohod s ostatními akcionáři firma Nexco disponovala stoprocentním balíkem akcií třeboňské společnosti. To jí umožnilo rozhodnutím jediného akcionáře provést výměnu členů v dozorčí radě, která následně odvolala členy představenstva a jmenovala členy nové. Po zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo minulý týden ve čtvrtek, firma Nexco společnost Lesostavby Třeboň fyzicky převzala.
„Všechny kroky, které tomu předcházely, proběhly transparentně, v souladu se zákony a vše je řádně doloženo. V žádném případě nešlo o nepřátelské převzetí,“ dodal Kučera. Majoritní akcionář převzal celou agendu Lesostaveb a odvolal generálního ředitele.
Tím, že se firma Nexco fakticky ujala řízení Lesostaveb, došlo k pozitivním krokům. Jednak byly po dlouhé době vyplaceny mzdy zaměstnancům v řádném termínu bez zpoždění, k němuž dříve běžně docházelo, a především se podařilo zabránit dalšímu odčerpávání peněz z této společnosti osobami jednajícími za tuto společnost.
Například Radko Kaska, ředitel Linked Investments, byl v minulosti členem dozorčí rady Lesostaveb Třeboň (za což pobíral vysoké odměny), přičemž v těchto dnech společnost Nexco zjistila, že Radko Kaska byl rovněž formálně zaměstnancem Lesostaveb využívající nadstandardní výhody (plat ve výši mnoha desítek tisíc korun, služební automobil spojený s úhradou veškerých nákladů), přičemž ve skutečnosti s největší pravděpodobností žádnou práci ve prospěch firmy neodváděl.
Pracovní poměr Radka Kasky a jeho spolupracovníků, zaměstnaných v takzvaném útvaru pro strategii a rozvoj, který nebyl nikdy a nikde uváděn v organizační struktuře firmy, podílejících se na odčerpávání finančních prostředků z Lesostaveb Třeboň, bude v nejbližších dnech ukončen, což je pravděpodobně důvod nynějšího nepravdivého osočování naší společnosti Nexco ze strany těchto osob.
Jako další namátkové případy dlouhodobého neoprávněného odčerpávání peněz ve výši mnoha milionů ročně je možné uvést fakturace za tzv. poradenské služby od firmy MONDUS, a.s. a rovněž to, že společnost Lesostavby Třeboň prakticky všem členům svých statutárních orgánů, tedy pánům Neprašovi, Žáčkovi, Kaskovi, Pauříkovi a jiným (tyto osoby jsou nebo byly zároveň i členy orgánů společností SPECIÁL INVEST a.s. a Pro Invest a.s., které v minulosti bývaly majoritní vlastníci společnosti Lesostavby Třeboň) stavěla luxusní domy za takzvané režijní ceny.
Skupina těchto firem včetně firmy MONDUS jsou personálně a majetkově propojené a sídlí na stejné adrese.
Společnost Nexco proto ve shodě s ostatními akcionáři Lesostaveb Třeboň rozhodla na konci dubna o výměně statutárních orgánů a jmenování nových, které zamezí neoprávněnému odčerpávání finančních prostředků a zajistí řádné a bezproblémové fungování společnosti.
V uplynulých dnech pak společnost Nexco požádala o svolání mimořádné valné hromady společnosti Lesostavby Třeboň a.s., na které bude akcionářům představeno nové vedení společnosti.

(autor je mediálním zástupcem firem Nexco a Lesostavby)