Vyhláška mimo jiné ukládá povinnost opatřit každou lahev kódem, který by byl shodný se šarží lihu, ze kterého byla vyrobena, a počítá také s novými kolky.

„My samozřejmě vítáme každou snahu vlády, ale toto je trochu mimo. Dohledatelnost lihu už dávno funguje a seriózní výrobci takové označení lahví v současné době normálně používají," míní ředitel.

Velice sporným bodem vyhlášky je podle Nejedlého i samotné překolkování.

„Já si vůbec nedokážu představit, jak by se to mělo v praxi uskutečnit. U nás ve skladu máme v této době několik milionů starých kolků a statisíce již okolkovaných lahví. Náklady budou šplhat do milionů korun," tvrdí Josef Nejedlý.

Nových kolků by se měly dočkat i lahve, jež už jsou nyní v restauracích, prodejnách a skladech po celé republice.

„Takové nařízení se sice snadno vyhlásí, ale logisticky je to téměř neproveditelné. Jenom u naší společnosti by se to týkalo odhadem asi dvou milionů kusů. Vyrábíme například lihoviny domácí značky pro Jednotu, a ta má přes tři a půl tisíce prodejen. Zajistit a zaplatit dopravu takového množství by samozřejmě zůstalo na nás, což je šílené. Nevím, proč by za chyby druhých měli platit ti, kteří nic neprovedli," ohrazuje se ředitel Nejedlý.

Dalším kamenem úrazu je prý i systém, jakým by měly být kolky v budoucnu vydávány.

„Počítá se s tím, že se stanou ceninou a spotřební daň se zaplatí už při jejich nákupu. Pro nás by to znamenalo vzít si až stomilionový úvěr, což není žádná maličkost," vysvětluje Nejedlý, který předpokládá, že se pravděpodobně kvůli vyhlášce sejde Unie výrobců lihovin.