V souvislosti s některými podniky na Pelhřimovsku se hovoří o takzvaném insolvenčním řízení. Můžete vysvětlit tento odborný pojem?

Insolvenční řízení má za úkol zjistit příčinu platební neschopnosti té které firmy. Po něm většinou následuje návrh na konkurz, zejména pokud společnost dlouhodoběji neplatí nejenom svým zaměstnancům, ale nedostává ani závazkům vůči svému okolí.

Znamená to tedy, že firma poté nadobro skončí?

Nikoliv. Běžně se stává, že firma ukončí činnost třeba jako družstvo a zahájí podnikání jako akciová společnost. Insolvenční řízení bývá velice nepříjemné, firma musí s nelichotivým stavem věci něco pořádného udělat. Konec to ale znamenat nemusí.

Pokud ale firma například ukončí výrobu a propustí většinu svých zaměstnanců, zaniká, či může po splnění určitých podmínek obnovit podnikání?

Pokud se společnost nijak neproviní, živnostenský úřad jí koncesi neodebere. Podnikat tedy může dále. Zůstává ovšem otázkou, zda do takové firmy vůbec někdo projeví ochotu nastoupit. Pokud totiž podnik propustí většinu zaměstnanců a třeba navíc neplatí svým dodavatelům, svým způsobem sám sebe znemožní.

Na Pelhřimovsku během několika málo měsíců ztratí práci 450 lidí. Dokáže trh práce v okrese pojmout takové množství lidí?

Tak malý trh, jaký na Pelhřimovsku je, tak silný nápor lidí nevstřebá. I pouhá stovka by byla hodně znát. Nezaměstnanost se bezesporu zvýší, zase ale ne o tolik. Část této na pelhřimovské poměry obrovské masy propuštěných se rozptýlí do okolních okresů. Například na Jihlavsku představuje dojíždění za prací běžnou záležitost. Někomu se vyplatí cestovat odtamtud klidně až do Brna.

Firem, které zmizely z mapy Pelhřimovska, nebylo málo. Může řadový pracovník poznat, že jeho zaměstnavatel má potíže?

Není tak těžké to zpozorovat. V první řadě se dlouhodoběji nezvyšují platy zaměstnanců, dokonce ani těch nejsvědomitějších. Pracovníci přicházejí o všelijaké služební výhody či příspěvky. Lidé se nutí k přesčasům bez nároku na odměnu. Stagnuje výroba, ve skladě se hromadí výrobky, z vyhlášených obchodů se pozvolna vytrácí zboží té které značky. To vše může být neklamným důkazem, že se „něco zlého“ děje.

Považujete počet uzavřených středně velkých továren na Pelhřimovsku za konečný?

Podle posledních zpráv se potýká s problémy i některé další firmy. Vzhledem k neblahému vlivu výrazné hospodářské krize, která se z Ameriky pozvolna přesouvá do Evropy a nevyhne se ani Česku, můžeme očekávat v nejbližším období kolaps dalších podniků. To je realita.

Nutno podotknout, že podobným vývojem si v uplynulých letech prošlo i Jindřichohradecko. Uzavřely se brány známých skláren v Chlumu u Třeboně, dále Otavanu Třeboň a jeho závodů například v Nové Bystřici, dále Almy Nová Bystřice, košíkářského družstva Jipro v Lomnici nad Lužnicí a jedné z největších textilních fabrik Jitky Jindřichlův Hradec a řady dalších.