„Ani by mě nenapadlo, že budou odbory tolik potřebné,“ uvedl nezaměstnaný Tomáš.

Zatímco většina velkých strojírenských podniků v okrese zaměstnance propouští, lidé pracující ve společnosti ŽOS České Velenice zatím práci mají.

„V listopadu a prosinci jsme měli práce tolik, že jsme museli lidi přijímat. Teď ale vytloukáme klín klínem a ještě nevíme, s kolika zakázkami můžeme výhledově počítat,“ uvedl předseda odborové organizace Imrich Žec.

Podle jeho slov vloni touto dobou jednali například o plošném navýšení mezd pro všechny zaměstnance o tisíc korun, ale letos současnou kolektivní smlouvu jen prodloužili do května až června.

Bez jistých zakázek zatím jednat nemohou. Přesto práci nyní mají, a to také od rakouských, německých či lucemburských přepravců.

Naproti tomu v Dačicích řeší potíže v souvislosti se snížením objemu výroby. „Uvědomujeme si, že v této situaci by bylo nereálné požadovat nárůsty mezd, jako tomu bylo v minulosti, kdy výroba byla natolik vysoká, že uspokojila všechny strany včetně akcionářů,“ uvedl předseda odborové organizace TRW–DAS Dačice Karel Krajíček.

Ekonomická krize a s ní související pokles počtu zakázek se odrazily i v TRW–DAS na počtu pracovníků. Kolektivní smlouva, která je v platnosti ještě do konce března, však podle Krajíčka zajistila těm, kteří museli odejít dohodou pro nadbytečnost, zvýšené odstupné. O tom, zda bude tento bod obsahovat i společná dohoda na další období, budou ještě odboráři s vedením jednat. Podle Krajíčka je management vždy o aktuální situaci informuje.