S novinkami a změnami v dotačních titulech se seznámili včera zemědělci v Kunžaku

„Setkání pořádáme ve spolupráci s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje pravidelně. Jen vloni jsme měli přestávku, protože výrazné změny nebyly. Setkání je vždy určené dotacím. Jedná se o to, aby si účastníci doplnili informace a aby mohli co nejlépe využít dotačních titulů a zároveň se vyvarovat chyb, kvůli kterým by o získané dotace mohli zpětně přijít,“ vysvětlil předseda Okresní agrární komory a předseda Zemědělského družstva Budíškovice Jan Koutný.

Sál zaplněný účastníky jen potvrdil, že jsou již na setkání většinou zvyklí. „Samozřejmě bychom si informace jinak museli vyhledat třeba na internetu, ale myslím si, že každý, kdo mohl přijet, tak přijel. Jsme rádi, že se můžeme o novinkách a rozdílech dozvědět touto cestou. Pro zemědělce jsou to hlavní dotace, které dostáváme,“ uvedl soukromý zemědělec Petr Leitgeb ze Starého Hobzí.
Dodal, že je to zároveň příležitost ke vzájemnému setkání a předání si zkušeností, protože se se svými kolegy zemědělci málokdy vídají.

Bez dotací by současné zemědělství bohužel ani nemohlo fungovat. Tedy mohlo, ale jen v případě, že by zemědělci dostávali za své produkty vyšší výkupní ceny.

Přijít o dotace třeba i zpětně může být však snadnější než je získat. Stačí z nevědomosti posekat dřív trávu nebo nechat vyjezdit chataře cestu přes svou louku či neuhlídat těžbu dřeva, kdy klády skončí vyskládané na neposekané louce. Může to vypadat jako skrumáž nesmyslů, ale kontrolní komise bývá neúprosná. Dotační podmínky se musí plnit po celou dobu trvání smlouvy do posledního puntíku. Omluvitelné jsou jen takzvané Důvody vyšší moci, na které je zvláštní formulář. Týká se to nepřízně počasí, ale i to je potřeba řádně zdokladovat.

„Stačí, když vám na pozemku vyjezdí například chatař trvalé koleje a vznikne tam cesta. Hned je to problém, který se musí hned řešit třeba zatarasením cesty nebo cestu dát ze žádosti o dotace pryč, jinak následuje sankce,“ uvedla příklad odborná pracovnice Agentury pro zemědělství a venkov Zuzana Skořepová. Takže ti, kteří si myslí, že zemědělci přicházejí k dotacím zcela snadno a mají tak lehčí živobytí, by se v jejich kůži asi nejednou řádně zapotili. Bez dodržování pravidel to ale prostě nejde.

A bude hůř. Kontroly budou častější a sankce za nedodržení podmínek se už teď mohou vyšplhat až do výše 250 tisíc korun.

„Všechny změny musí být nahlášeny do patnácti dnů ode dne, kdy nastanou, ale často si to nechávají všichni na poslední chvíli. Jedná se pak o přestupek, za který může být sankce až do výše 250 tisíc korun. Stále to připomínáme už od roku 2004,“ uvedla odborná pracovnice Agentury pro zemědělství a venkov Marta Voldánová. Podle jejích slov stále narůstají dotazy majitelů půdy, kteří si prostřednictvím internetu kontrolují, jak s ní její pronajímatelé nakládají.

„Každý si musí dobře rozmyslet, například které pozemky chce zatravňovat, a pokud se jedná o náhradní pozemky, musí s tím souhlasit jejich majitel. Může se pak stát, že někdo bere dva roky dotaci na zatravnění, a pak může chtít vlastník vše uvést do původního stavu a pole rozorat, což znamená i vrácení dotací,“ vysvětlila úskalí Marta Voldánová.