„Příspěvek na činnost od města dostáváme od roku 2004. Podobně dostáváme ještě příspěvek ve výši 30 tisíc korun od města Dačice, kde máme svou pobočku. Vidím to tak, že město vyjadřuje podporu místní podnikatelům prostřednictvím JHK, která finance dál pro ně investuje. Roční rozpočet na naši činnost je však mnohem vyšší, a to 700 tisíc korun. Je to částka, kde kromě zmíněných příspěvků jsou zahrnuty finance ze služeb, které oblastní kancelář JHK nabízí, a příspěvky od samotných členů,“ vysvětlil místopředseda představenstva JHK Bohdan Soukup.

Podpora

Podle jeho slov totiž každá rozumná radnice má zájem na prosperování podnikatelské sféry a živnostníků. Když se jim dobře daří, mohou pak vznikat nová pracovní místa a může pak ubývat nezaměstnaných.
„Město tedy nepřímo podporuje i samo sebe. Vstřícnosti, se kterou se setkáváme, si vážíme. Na druhou stranu se zase větší podniky často podílejí na sponzorování kultury ve městě nebo i sportu, který je spojený se sportovními oddíly mládeže. Sport často dává mladým lidem směr. Symbióza města a podnikatelů je důležitá. Jsou na jedné lodi, takže spolu musí umět komunikovat,“ dodal Bohdan Soukup.

JHK je dobrovolná organizace, která se samofinancuje a funguje jako servis pro podnikatele, který podle Bohdana Soukupa nejvíce využívají začínající menší a střední podnikatelé více než větší.

Služby

Mezi službami, které oblastní kancelář JHK nabízí, je poradenství při získávání evropských grantů, organizování seminářů, školení v ekonomické, daňové či právnické oblasti, ale i výstav a burz škol.

„Práce na samotných projektech jsou náročné , proto se orientujeme pouze na podporu podnikatelské sféry. Máme omezenou kapacitu. jedinou pracovnicí je ředitelka oblastní kanceláře, která se o vše stará, odpovídá na dotazy, obsluhuje Czech point a vyjíždí i do Dačic. Ideální by bylo zaměstnat ještě jednu pracovnici, která by mohla vyjíždět přímo za podnikateli a na Dačicko. Zatím je to však finanční problém,“ upřesnil Bohdan Soukup.

V rámci JHK se mohou podle jeho slov lidé obrátit ohledně dotačních titulů z Evropské unie i na poradnu v centrále v Českých Budějovicích. „Je tam speciální pracoviště, kde odborníci poradí, co nejlépe udělat, aby byla šance na úspěšnost projektu a získání dotací a zda má vůbec žadatel nárok dotaci získat. Poradí mu i firmu takzvaně na klíč, která mu může pomoci,“ uzavřel Bohdan Soukup s tím, že je škoda, že právě této poradenské činnosti zatím využívají lidé málo.