V normě ČSN 73 1901 se píše pouze o možnosti instalace sněhových prvků, není to ale povinnost. Každý majitel nemovitosti se může rozhodnout sám. Komplikovanější je to u nemovitostí poblíž frekventované silnice nebo chodníku. V tomto případě musí majitel v zimním období zabezpečit okolí pod střechou tak, aby sesuv sněhu nezpůsobil žádné škody na majetku a neohrozil kolemjdoucí. Pokud se jedná o rekonstrukci střechy, může v obdobných situacích projektant už vyžadovat zařazení těchto opatření z hlediska bezpečnosti. Jestli střecha zatížení sněhu vůbec vydrží, o tom rozhoduje statik.

K doporučení o zařazení sněhových doplňků přistupujeme velmi individuálně. Pokud za námi přijde majitel stavby v horách na samotě u lesa, kde nikoho neohrožuje a je zde minimální výskyt lidí, tak mu rozhodnutí nevymlouváme, ale jednáme s ním napřímo. V takovýchto případech totiž není instalace nutná. Občas se ale vyskytnou případy, kde je naopak lepší zařadit doplňky na střechu, protože sjíždějící sníh může poškodit okapy, proto je pak možné nižší umístění, aby je sníh nestrhl.

Kromě sněhových tašek, mříží a háků zajišťujeme v Tondachu také speciální sněhový komplet UNI, který se dá použít na všechny typy tašek. Vyhovět umíme i těm, kteří kladou důraz na estetiku, a to díky univerzálnímu držáku kulatiny. Kombinace sněhových tašek a háků se ale v drtivé většině neprovádí, a to z estetických důvodů. Z 99 % volíme pouze rozmístění sněhových háků. Co se týká kombinací, instalujeme nejčastěji sněhové mříže a háky.

Jestliže se investor rozhodne pro instalaci protisněhových opatření, je zásadní doplňky rozmístit celoplošně. Rozmístění pouze dvou až tří řad sněhových háků a tašek nefunguje. Spíše naopak, může to způsobit velké škody na střeše. Kolikrát když se opravdu velký objem sněhu sesune ze střechy, může s sebou strhnout i nevhodně instalované prvky, nebo dokonce střešní tašky.

V případě instalace kombinace sněhových háků a mříží se do druhé řady dávají mříže a zbytek střechy pokrývají háky. Možností je i více. Dají se také použít jen sněhové mříže. Rozmístění ale musí být zhruba už po 1,5 metrů po délce krokve, aby řešení fungovalo.

Rudolf Prus, technik pro střešní tašky značky Tondach