Premiérové setkání z celkového počtu deseti, která proběhnou na území Česka do 11. března, zemědělcům přiblížilo současný stav resortu a vyhlídky, jak vyváznout z prohlubující se ekonomické krize v pohledu státu a Evropské unie.Většina farmářů se bojí pádu do krize

„Zemědělství a celý agrokomplex dostávají ránu za ránou. Přišli jste si poslechnout, co vás čeká a jak přežít nejisté období. Čekají na nás složitá opatření a protože všechno probíhá v cyklech, mělo by se i zemědělství dočkat oživení. Ovšem kdy, nevíme a kraji chybí peníze,“ shrnul v úvodu krajský radní Josef Matějek.

Podle téměř všech oslovených účastníků Selského sněmu čekají české zemědělce v horizontu několika let neveselé vyhlídky. „Situaci nevidím vůbec dobře. Nejméně dva roky bude muset každý sedlák obracet každou korunu a bude třeba hodně přemýšlet, kolik si může dovolit investovat do rozvoje hospodářství. Spíš to vidím na tvrdší šetření než rozvoj farem,“ shrnul soukromý zemědělec Tomáš Vácha z Vyskytné nad Jihlavou.

Poradce ministra zemědělství Michal Pospíšil vysvělil, že v rámci krize je společná zemědělská politika zemí EU do jisté míry výhrou, protože omezuje agresivitu zemí se silnou ekonomikou vůči slabším.

„Silné země mají obrovskou koncentraci zpracovatelských kapacit a naše možnosti jsou velmi malé. Například mlékárna Müller v Drážďanech má ambice zlikvidovat konkurenci i v rámci České republiky. Nelze s tím počítat zítra či pozítří, ale ta situace je blízko,“ naznačil Michal Pospíšil.

Také v obilovinách je situace pro tuzemské rolníky nepříznivá a cenově nestabilní.

Předseda ASZ Stanislav Němec připomněl i zavedené kvóty na výrobu cukru, které v Česku zrušily výrobu cukru včetně cukrovarů.

Klíč k řešení má vláda a vedení unie

„Za ty roky, co existuje Asociace soukromého zemědělství, jsme dali našemu stavu prestiž. Už se na nás nehledí jako na plačky, které chodí spát v holínkách a poukazují, že jsou bez prostředků. Nyní máme mnohde velmi dobré zázemí na technické i organizační úrovni. Musíme vydržet, ale klíče k řešení má česká vláda a Evropská unie,“ shrnul Stanislav Němec.

I další Selské sněmy přinesou závěry. Veřejnost se je dozví na posledním jednání v březnu. „Zpracujeme opatření a doporučení, jak čelit krizi a jak pomáhat našim členům v těžké době,“ shrnul místopředseda ASZ Václav Perník.