Soutěž Mladý zemědělec je určena žákyním a žákům 7. a 8. tříd základních škol a jejím cílem je zvýšit povědomí žáků o zemědělství. Proč zrovna tento obor? 
České zemědělství prožívá v současné době rušné časy. Na rozdíl od dřívějších dob se začíná jednat o dynamicky se rozvíjející obor, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace. S tím se pojí potřeba vysoce erudované pracovní síly. Pro mladou generaci tak tento obor nabízí možnost kvalitního pracovního uplatnění v zajímavém oboru. Proto jsme se rozhodli pod záštitou a partnerstvím Zemědělského svazu České republiky a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně soutěž uspořádat.

close Soutěž hledá mladé zemědělce info Zdroj: soutezmladyzemedelec.cz zoom_in Do soutěže se přihlásily desítky (celkem 121) základních škol z různých regionů ČR. V prvním kole soutěže vyplňovali žáci vědomostní test připravený Střední zemědělskou školou v Čáslavi a Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Chrudimi a tři nejlepší z každé školy postoupili do regionálního finále.

Co je čeká dál?
Druhé kolo, tedy regionální semifinále, prověří teoretické i praktické dovednosti žáků, a to formou zábavného dne, které si pro ně připraví pořadatelská střední škola. A účastníci se mají rozhodně na co těšit. Například jízda traktorem, kterou si soutěžící žáci vyzkoušeli na Střední zemědělské škole v Čáslavi v loňském roce, byla určitě pro řadu z nich nezapomenutelným zážitkem. Test z teoretických znalostí připraví Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně z učebnice „Zemědělství žije“, kterou žáci obdrží do konce ledna k samostudiu.

Regionální semifinále se uskuteční na pořadatelských středních školách, kterých je devět.

Soutěžit se bude na středních školách: Střední zemědělská škola Čáslav (12. března), Střední odborná škola veterinární Hradec Králové (13. března), Gymnázium a Střední odborná škola Plasy (19. března), Městská střední odborná škola Klobouky u Brna (26. března), Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná Opava (27. března), Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (3. dubna), Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun (4. dubna), Střední odborná škola Znojmo (11. dubna) a Zemědělská akademie a gymnázium Hořice (18. dubna).

Z každého regionálního kola postoupí dva nejlepší žáci do celostátního finále, které se bude spolu se Slavnostním vyhlášením konat 12. června v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Kromě zajímavých zkušeností a nových znalostí mohou nejen žáci, ale i jejich učitelé získat hodnotné ceny. Co je pro ně připraveno?
To je pravda. Vítěz soutěže získá iPhone 15 a žáci, kteří skončí na druhém a třetím místě, obdrží iPhone 13, protože komu by se nehodil nový telefon na komunikaci s kamarády?

Průběh soutěže mohou žáci a učitelé, ale i čtenáři Deníku sledovat na stránkách www.soutezmladyzemedelec.cz. O soutěži budeme psát na webu www.denik.cz, v tištěných Denících a také na našich sociálních sítích.