„Vybraný provozovatel Ondřej Dbalý odstoupil od podpisu smlouvy na pronájem. Radní města proto rozhodli o druhém v pořadí výběrového řízení Miloslavu Obstovi,“ vysvětlil starosta Jan Kronika.

V současné době podle jeho slov jednají zástupci města s výše jmenovaným zájemcem o pronájmu Pyramidy. „Připravujeme novou nájemní smlouvu, ke které se vyjadřují zástupci města i nájemce. Vše ale bude také záležet na předání prostor bývalým nájemcem Jakubem Čechánkem,“ uvedl Jan Kronika.

Vedení města by podle jeho slov chtělo, aby byl provoz zahájen co nejdříve, aby zejména mladí lidé nepřišli o zábavu. Chystají proto provedení nezbytných úprav sálu včetně vyčištění parketu, aby nejpozději do 8. srpna vše fungovalo. Budou tam mít totiž v rámci suchdolské pouti od 15 hodin Třeboňskou dvanáctku. „Máme zájem, aby byla smlouva co nejdříve podepsaná a vše fungovalo, ale nevylučuji ani to, že bude klub provozovat město samo,“ doplnil Jan Kronika.
Podpis smlouvy není totiž jistý ani teď. Pracovnímu kolegovi prvního zájemce Ondřeje Dbalého se totiž městem stanovené podmínky nelíbí stejně jako příliš vysoká cena za vybavení, kterou požaduje Jakub Čechánek.

„Samozřejmě si musím smlouvu a své možnosti pořádně prostudovat, protože jsem do takového výběrového řízení šel poprvé. S Ondřejem Dbalým se známe. Myslel si, že se do pronájmu pustí. Nevadilo mi to, protože je to drahá záležitost a trochu riskantní podnik, když by měly celkové náklady být kolem 560 tisíc korun,“ uvedl případný nájemce Miloslav Obst.

Zájem prý projevil jen kvůli svému synovi, který pracuje jako dýdžej v prestižních klubech. Další jednání by měla být příští týden.