Jaroslav Smrčka: "S ohledem na současné odbytové problémy přijalo vedení akciové společnosti řadu opatření, která sledují zejména optimalizaci nákladů a řízení finančních toků. K těmto opatřením náleží i snaha o optimální využití výrobních kapacit a návazně na to i pracovních sil.

Ještě si asi všichni pamatujeme, že se o možnosti týdenního zastavení výroby začalo poprvé hovořit v měsíci květnu, a to konkrétně od 24. do 28. 5. 1999. Protože se však podařilo na měsíc květen zajistit další zakázky, změnilo vedení společnosti své prvotní rozhodnutí, doplnilo plán měsíce května o zakázky na červen a pro zaměstnance, pro které nebyla práce ve výrobě, připravilo práce náhradní (převážně úklidové práce pro ženy a opravářské pro muže).

Ze strany vedení se toto dobře míněné řešení (protože, proč snižovat zaměstnancům mzdu uplatněním překážky v práci na straně zaměstnavatele, když i náhradní práce je potřeba udělat) však obrátilo proti němu, neboť někteří z našich kolegů to pochopili tak, že se mohou za průměrný výdělek ulejvat od práce a potřebovali by nad sebou osobního hlídače.

A i toto byl jeden z důvodů, proč došlo už v měsíci červnu, v případě potřeby i u jednotlivých zaměstnanců, ke striktnímu uplatňování překážek v práci na straně zaměstnavatele dle Zákoníku práce s náhradou ve výši 6 procent průměrného výdělku.

V měsíci červnu pak vedení společnosti s ohledem na objem zakázek rozhodlo, že bude zastavení výroby spojeno s celozávodní dovolenou a zasáhne v podstatě celý měsíc červenec. Vzhledem k tomuto opatření nebude výplata mzdy na dovolenou provedena na pracovišti, ale dojde k jejímu připsání na účty zaměstnanců spolu se mzdou za červenec."

Vyrábět zboží na sklad není žádným řešením

Tehdejší ředitel a. s. Jitka Jindřichův Hradec Jiří Kubák v dubnovém čísle vysvětloval, proč? Mimo jiné uvedl: „Většina výroby musí být kryta zakázkami, určitá rizika si můžeme dovolit jen u dobře prodejných druhů. Rozhodně si však v této době nemůžeme dovolit vyrábět na sklad zmetky. A už vůbec si je nemůžeme dovolit dodat zákazníkům, kteří ještě „berou“.

Poznámka, že „zmetek se dá i vymyslet“, řečená v této souvislosti na adresu THP je naprosto legitimní, avšak s drobnou výhradou, na vyřešení dnešní situace akciové společnosti neexistuje žádný pracovní, nebo technologický postup. Jsem si vědom toho, že je obtížné se soustředit a kvalitně pracovat s pocitem nejistoty. Obávám se však, že je to přesně to, co nás minimálně několik následujících měsíců čeká a věřím, že uspějeme lépe než naše konkurence. Je to na nás.“