Byl vybudován v ploché kotlině poblíž Veselí nad Lužnicí na místě, kde od r. 1378 stávala vesnice Oslov. Jeho hráz je dlouhá 730 m a výška dosahuje 11 m. Rozlehlý rybník je významnou zastávkou jarního a podzimního tahu vodních ptáků, v zimě zde lze pozorovat také orla mořského. Výlov trval do čtvrtka.

Třeboňští rybáři očekávali, že vydá více než 300 tun ryb, převážně kapra. Horusický rybník o katastrální rozloze 438 hektarů (někteří místní patrioti říkají, že vodní plocha je 416 ha, tedy stejné číslo jako nadmořská výška – 416 metrů nad mořem) je největší, který letos Rybářství Třeboň loví. Ruku k dílu zde, stejně jako i na jiných rybnících, přikládali žáci Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína z Třeboně.

Na směny

„Máme zde žáky od prvního do třetího ročníku, pracují na ranní i odpolední směny po šesti hodinách,“ řekl Jan Mraček, vedoucí učitel odborného výcviku třeboňské školy. Stejně jako jejich starší kolegové ze školy v uplynulých letech, museli se žáci prvního ročníku nejdříve připravit odborně ve škole. Než se dostali na vlastní lovení, učili se například jak se zatahuje, jak se správně zapíchne přepínací plot a upíná roubík na tažný provaz v zátahové síti, jízdu lodí s tyčkou v ruce.

„Koncem září se dostali na výlovy malých rybníků, což je pro ně dobře. Tady si osvojí získané dovednosti a znalosti z tématu výlovy rybníků. Pod odborným dozorem mistra si utvrzují věci, které s tím souvisí. Je to nejen o výlovu rybníka jako takového, ale hlavně o šetrném zacházení s rybami, manipulaci s nimi, jejich třídění, rozdělení na váhové sorty a podobně,“ vysvětluje Mraček. Výlov navštívila i jihočeská krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu, které podal odborný výklad za rybáře Jan Mraček.

Žáci vyšších ročníků, především třeťáci, pracují už převážně samostatně. Na lodi, u třídičky, váhy, keseru. Nejsou přitom jen na jednom „stanovišti“, ale točí se. "Při výlovu Horusického rybníka měli rybáři jeden den i pomocníky ze zahraničí. V pondělí se totiž výlovu zúčastnili žáci, odborní učitelé i ředitel z francouzské školy Lycee professionnel de Guerande, která je společně s třeboňskou školou a norskou školou Skjervøy videregäende skole zapojena do projektu „Vzdělávání v rybářství a trvale udržitelný rozvoj“ v rámci programu Comenius," upozornil na zajímavost z výlovu Arnošt Máče z tiskového oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje.

„Když jsme sem přijeli, tak nechtěli zahraniční kolegové věřit, že jde takový rybník pustit a lovit. U nich takové velké rybniční plochy nemají. Mají ale zase na velmi dobré úrovni chov lososovitých ryb, s tím se u nich seznamujeme my. V pondělí se výlovu aktivně zúčastnili, třídili ryby a s velkými kapry, pětikilovými až osmikilovými, se fotili, protože takové exponáty zřejmě ještě nikdy neviděli,“ usmál se Jan Mraček.