V tomto týdnu zde začali zaměstnanci nové společnosti Rapol při omezeném provozu vyrábět polystyrenové desky na zateplování podlah, střech nebo fasád.

„Je to pro mě něco nového a zajímavého, protože jsem se s tím nikdy nesetkal. Dřív jsem pracoval jako elektronik na Jitce,“ uvedl operátor výroby Radek Veselý, který patří mezi první zaměstnance nové výrobní haly. Zaměstnanců včetně administrativy je v současné době ve společnosti Rapol dvanáct, postupně by měli přicházet další až do počtu třiceti.

„Nedá se říci, že by se tady zkoušela výroba úplně od začátku měsíce. Pořád se seřizovaly stroje, hledají se extrémy, aby byly stroje co nejlépe připraveny na plný výkon, až uplyne zkušební doba,“ vysvětlil výrobní ředitel Václav Brček. Po celou dobu zkušebního provozu bude probíhat měření hygienické stanice, které bude po jeho skončení vyhodnoceno.
Zpracování polystyrenu podle Václava Brčka spočívá v tom, že se parou nafouknou polystyrenové kuličky, které jsou dovážené jako sypká surovina, pak se strojově slisují do desek, které jsou následně rozřezány a zabaleny. Vzniknou desky ve stejné podobě, jako bývají v prodeji ve stavebninách.

V hale jsou instalována zabezpečovací zařízení s detektory plynů, které vznikají při zpracování kuliček, napojené na ventilátory. Podle výrobního ředitele lidé nejsou vůbec ohroženi. Ani nic nepoznají, protože ventilátory se zapínají samy automaticky, a pokud by se stalo, že by tento první stupeň ochrany selhal, spustí se zvukové ohlášení, aby opustili prostor.
„Sami provádíme další měření, abychom měli jistotu. Nakoupili jsme měřáky asi za 150 tisíc korun, protože se lidé na bezpečnost dotazovali,“ uvedl Václav Brček.

Podle předsedy představenstva RBBinvest, jehož je Rapol dceřinou společností, Tomáše Blábolila se stále pokračuje na přípravách projektu vedení nákladní dopravy přes Skrýchov, kde se počítá také s vybudováním mostu. „Byl bych rád, aby výrobna byla přínosem pro Radouňku. Sám mám zájem na tom, protože tu žiji se svou rodinou, aby se tu lidé cítili bezpečně jak z pohledu výroby, tak dopravy,“ vysvětlil.