Majetek úpadce Thermo – MŠ, s. r. o., Prachatice (12 K 219/2006), vynesl jen 12 499 korun. Na věřitele nezbylo.

Podobně v případě Eko Tank, s. r. o., Bělčice (27 INS 2336/2009), bylo do podstaty získáno jen 45 211 korun včetně zálohy 45 000, takže věřitelé nedostanou nic. Nula vyšla i v konkurzu Adomani, s. r. o., Český Krumlov (12 K 188/2007), s příjmy 35 434,41 koruny. Věřitelé s pohledávkami za 4,5 milionu zaplakali.

Po úpadci Literák, s. r. o., Písek (25 INS 5009/2008), zbylo jen 37 664,44 Kč. Pro věřitele rovněž není nic.

Soud prohlásil konkurzy na Gryfon, s. r. o., Boršov (27 INS 1404/2010, přezkum 31. května v 8.30), na Agra CZ, a. s. v likv., Střel. Hoštice (25 INS 2183/2010, přezkum 21. května v 9.30), na V. Racek, a. s., Dražice (25 INS 1078/2010, přezkum 21. května v 9.30), na Van Driesten, s. r. o., Č. Budějovice (25 INS 3575/2008, schůze 21. května v 8.15).

Z dalších řízení

Zahájena byla řízení s Petrem Kašparem, Kard. Řečice (26 INS 3339/2009), s Erikou Novákovou, Písek (25 INS 592/2010, schůze věřitelů 14. května v 9.15), a s Dagmar Zvonařovou, Č. Budějovice (28 INS 3306/2009).

Soud zahájil insolvenční řízení také s Pavlem Skýpalou, Nová Bystřice (28 INS 1374/2010), který se k insolvenčnímu návrhu svých zaměstnanců pro dlužené mzdy nevyjádřil. Schůze věřitelů bude 25. května v 10 hodin.

Pro nedostatek majetku soud zamítl návrhy na Kaila, s. r. o. v likv., Pelhřimov (27 INS 2257/2010), kde pět věřitelů chce 520 000 korun, na E – Ternova, s. r. o. v likvidaci, Šindlovy Dvory (27 INS 2240/2010), na Dataconsult, spol. s r. o. v likv., Písek (27 INS 2568/2010), od níž finanční úřad chce přes 530 000, na Sorest, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (27 INS 1803/2010) se 14 věřiteli s pohledávkami za 1,3 milionu, a na Prestige Trading 1, s. r. o. v likvidaci, Kunžak (27 INS 1250/2010), s osmi věřiteli s nároky 767 367,50.

Zamítnut byl také insolvenční návrh na Slámovu stavební společnost, s. r. o., Vimperk v likv. (28 INS 2241/2010). Nebyl zjištěn žádný majetek, dva věřitelé chtěli 315 053,36 koruny.

Soud uložil doplnit návrhy Mgr. Olze Boneschové, Č. Budějovice (28 INS 2213/2010), a Suchan, s. r. o., Soběslav (28 INS 2734/2010). Pdmítl neúplné návrhy na Jaroslava Šípa, Hlasivo (27 INS 2525/2010), a Václavu Čarkovou, Hvožďany (26 INS 3281/2009),
Oddlužení mají povoleno Jaroslav Zýma, Čestice (25 INS 2221/2010), a Erika Nováková, Písek (25 INS 592/2010, schůze 14. května v 9.15).

Různé

Krajský soud zprostil ing. Zdeňka Zajíčka funkce správce podstaty úpadce Pro Silva, a. s. v likv., Č. Budějovice (12 K 16/2007). Důvodem má být jeho nerespektování rozhodnutí tří soudů o pravosti pohledávky věřitele Volksbank CZ ve výši 69 milionů. Věřitelé se zproštěním správce z funkce vyslovili souhlas.

Jednateli Efect, spol. s r. o. v likvidaci, Milevsko (28 INS 6961/2009), soud uložil pořádkovou pokutu 5000 korun. Byl marně opětovně vyzýván k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu, naposledy nereagoval ani na upozornění na možnou pokutu.