Oheň pohltil vůz v celém jeho rozsahu. Škoda, výše uchráněných hodnot a příčina vzniku požáru je zatím předmětem šetření.