Na místě zasahovaly dvě posádky cisteren. V 5.13 hodin již profesionálové dostali oheň pod kontrolu.

Poté započali společně se zaměstnanci skládky s rozhrabáváním ložiska pomocí stroje, prolíváním vodou a dohašováním všech ohnisek.