Jak Deníku sdělil zástupce vedoucího jindřichohradecké dopravní policie Milan Urbanec, řidička osobního auta jedoucí od Skrýchova na Hradec nerespektovala výstražná červená světla a zvukovou výstrahu. „Vjela na přejezd ve chvíli, kdy tudy projížděl osobní vlak od Jarošova. Žena utrpěla lehké zranění," uvedl Milan Urbanec.

Podle jeho slov měla řidička zkoušku na alkohol negativní a nebyla ani shledána technická závada. Přes přejezd velice často jezdí i Petr Novotný a říká, že dříve zde byly nehody a řidiči tak musejí dávat velký pozor.

Policisté na místě podle nové legislativní změny zadrželi osvědčení o registraci vozidla. „Změna platí od začátku července a důvodem odebrání osvědčení je, že vozidlo po nehodě je natolik poškozeno, že nesplňuje podmínky pro provoz," vysvětluje Milan Urbanec 
s tím, že v červenci policisté takto zadrželi zhruba čtyři osvědčení. Smyslem opatření podle zákonodárců je, aby se po silnici nepohybovala význačně po nehodě narušená auta. Po opravě může majitel osvědčení získat zpět.

Příslušný odbor dopravy vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce že nebezpečné závady byly odstraněny, nebo vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu pěti pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla.

Řidiči na Jindřichohradecku mají první polovinu prázdnin za sebou a podle čísel statistiky letní zvýšený provoz poměrně dobře zvládli.
Jak říká zástupce vedoucího jindřichohradecké služby dopravní policie Milan Urbanec, letos v červenci policisté šetřili dvaašedesát nehod. „Je to zhruba stejně jako vloni, což platí i o lehkých zraněních. Významný pokles je u těžké újmy na zdraví. Zde jsme letos v červenci měli jen jeden případ, zatímco vloni osm. Máme i méně nehod pod vlivem alkohol," říká Milan Urbanec.

Co říká silniční zákon:

§ 6b (1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.