Na místě našli ohořelý autovrak uhašený před jejich příjezdem majitelem domu a tři doutnající ohniště. Příčinou vzniku požáru bylo podle hasičů nedbalostní jednání uživatele při pálení trávy, které se rozšílo na auta.