Každoročně hasiči opakují, že je to zakázané, ale vždycky se někdo najde. Následky přitom mohou být tragické.

Již minulý týden na Jindřichohradecku k požárům suché trávy hasiči několikrát vyjížděli. Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, v úterý hořelo například u Žofiny Hutě na Českovelenicku. Zde hořela suchá tráva na ploše přibližně 100 x 100 metrů. „Požár uhasili profesionální hasiči ze stanice Třeboň a dobrovolná jednotka z Českých Velenic," sdělila. Ve středu hasiči bez vzniklé škody a dalšího šetření uzavřeli požár trávy u obce Smržov na Lomnicku. Oheň uhasili třeboňští profesionální a lomničtí hasiči. V obci Plavsko zasahovali třeboňští profesionálové a dobrovolní hasiči z Plavska a Stráže nad Nežárkou rovněž u požáru trávy, plameny se zakously do plochy přibližně 80 x 30 metrů. Škoda je nulová.

Nejenom požáry suché trávy ale zaměstnávali hasiče. V pátek v Břilicích v ulici Přesecká profesionální hasiči ze stanice Třeboň likvidovali požár propanbutanové láhve. „Ležela na volném prostranství, tudíž nevzniklo žádné ohrožení. Škoda je nulová," zmínila Vendula Matějů.
V sobotu večer vypukl ničivý požár v truhlárně ve Dvorech nad Lužnici, který způsobil škodu za dva miliony.

Co říká zákon o vypalování trávy:

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s)
Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 korun
Podle § 5 odst. 2 nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny: se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) a může jí být uložena pokuta až do výše 500 000 korun