Oheň byl malého rozsahu a rychle se podařil zkrotit. Profesionální hasiči vyjeli do Jindřiše, kde bylo několik ohnisek po pálení klestí. Oba ohně byly beze škody.