To bylo třeba ověřit, a tak jsme se obrátili na starostu Hluboké senátora Tomáše Jirsu. Odpověděl bleskově, že mají zrovna Radu města a člen rady Karel Vácha to čestné občanství Karlovi Schwarzenbergovi tehdy předával. Redaktorka jejich novin Alenka Růžičková že to s námi vyřídí.

To se stalo rovněž okamžitě. Paní Alena Mitter z Hlubockého zpravodaje nám napsala, že Karel Schwarzenberg na Hluboké pobýval víckrát, právě například u příležitosti valných hromad Historického spolku Schwarzenberg, někdy se zastavil na mši, a také byl u svěcení tří zvonů pověšených do kostela v roce 2005. Přiložila fotografie z archivu Emy Majerové z časopisu spolku Obnovená tradice – na té černobílé jsou zleva Karel Vácha, Karel Schwarzenberg a MUDr. J. Reban, předseda. Druhá barevná je ze zmíněného svěcení zvonů.

Karel mezi svými.Zdroj: Deník/Obnovená tradice

Spolek byl zaregistrován na ministerstvu vnitra ČR 13. srpna 1990 a v tu dobu měl asi 200 členů. Přípravný výbor 13. června navrhl Karla Schwarzenberga doživotním čestným předsedou, prvním řádným ing. Antonína Nikendeye, historika šumavského lesnictví a myslivosti (nar. 8. června 1920 v Č. Budějovicích, zemřel 14. dubna 2011 v Č. Krumlově). Valné shromáždění bylo svoláno na onoho 12. října mj. s předáním čestného občanství města Karlu Schwarzenbergovi.

A když nám tu informaci o Karlovi takhle pěkně Tomáš Jirsa zařídil, ještě se nás zeptal v dobrém předvánočním rozmaru, jestli známe ten fór, jak jde Schwarzenberg do nebe. To jsme si ovšem nemohli nechat ujít, a pan senátor nám napsal:

… a svatý Petr se u nebeské brány ptá: "Kníže, čemu se tak smějete?" A Schwarzenberg: "Podívejte se dolů, do Poslanecké sněmovny, všichni si myslí, že spím!"

Snad se na nás pan zákonodárce a starosta nebude zlobit, že jsme ten pěkný a přívětivý vtip na čestného občana jeho města zveřejnili…