Původně jsem ekonomka. Manžel, kterému jsme přidělili funkci karamelizátor, působil v JIP Větřní, byl vedoucí ve fabrice na výrobu papíru - a teď má vlastní výrobní provoz. Sice na výrobu karamelu, ale zkušenosti z papíren se mu hodily. Jinému povolání se nevěnujeme, protože výroba karamelu i tak zabírá spoustu času.

Irena Kalkušová se svým mužem Vaškem vyrábějí výborné tekuté karamely.