„Jsem místní rodačka a nic podobného, jako byly povodně v roce 2002, nepamatuji. Potok nás až tak neohrozil. Voda v něm sice hodně stoupla, ale do domů se většinou nedostala,“ zavzpomínala na rok velké vody Žofie Smolková z Tušti.
„První noc jsem celou prostála, spolu s policisty, na mostě přes potok. Pomalu se zdálo, že to nejhorší máme za sebou. Pak ale přišla od řeky Lužnice záplavová vlna a odřízla obec od okolí a zatopila většinu domů,“ sdělila Věra Čížková.
Paní Smolková dodala, že jejich domek byl již částečně zatopen v roce 1987 a 1992.V těchto případech se ale jednalo o spodní vodu z kanalizace.
„Byla jsem doma sama a náhle se začala valit voda přes zahradu do domu. Naštěstí přišla okamžitě pomoc od hasičů a dalších lidí. Pomáhali nám zvedat nahoru mrazáky, ledničky, televize a nábytek. Všichni nám opravdu hodně pomohli a za to jim patří dík,“ dodala Žofie Smolková.
Voda v domech sahala do výše okolo půl druhého metru. Sklepy s uhlím a zásobami zatopila, dřevo na zimu plavalo po okolních lukách.
„Doufáme, že nás už nic podobně hrozného, jako byla tato povodeň, v životě již nečeká,“ shodly se v názoru obě pamětnice.