Princezna Leonor neboli kněžna asturská je starší dcerou krále Filipa VI. a královny Letizie. Má ještě mladší sestru Sofii, ale jako nejstarší potomek krále byla automaticky odmalička vedena k tomu, že se stane nástupkyní trůnu. Na konci října minulého roku oslavila osmnácté narozeniny a s dovršením plnoletosti přicházejí jisté povinnosti. 

Stejně jako její otec před lety i ona podstoupila ceremoniál, během kterého přísahala na španělskou ústavu. Tento akt ji opravňuje k tomu, aby zastoupila roli královského otce v případě, že on sám nebude způsobilý.

Leonor, nástupkyně trůnu

Stala se jí už ve chvíli, kdy její otec Filip VI. převzal vládu nad španělským lidem po svém otci, Janu Karlovi I. Leonořin dědeček totiž na svou funkci po téměř čtyřiceti letech panování abdikoval. Byla to dramatická situace, protože král Jan Karel I. byl k abdikaci přinucen poté, kdy se odhalil fakt, že jeho dcera Cristina je zapojena do skandálu se zpronevěrou.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Bývalý král Jan Karel I. s manželkou.

Ona byla později zproštěna viny, ovšem Leonořin dědeček byl roku 2020 nucen opustit zemi a přestěhovat se do Abú Dhabí, a to v důsledku obvinění z jistých finančních opatření, nehledě na další skandály jako lov slonů nebo sexuální obtěžování, o kterých se zmiňuje magazín Lemonde.

Španělské království v ohrožení

Španělští monarchové nemají tedy po předchozích skandálech mezi svým lidem velkou podporu. Výzkum z roku 2020 ukázal, že čtyřicet osm procent obyvatel Španělska by chtělo referendum o tom, zda ponechat královskou rodinu v čele státu.

Proto vládnoucí dynastie vkládá veškerou svou naději v mladou princeznu. To pro Leonor není rozhodně lehká startovní pozice. Princezna ji ovšem zvládá s grácií a do světa mladých monarchů nastoupila téměř bezchybně.

Děti v pozadí

Jako královské děti nebyly Leonor ani její sestra Sofie příliš vystavovány očím veřejnosti, nyní se ale situace pro starší sestru změnila. V létě princezna nastoupila na tříleté studium vojenské akademie a už její první den zde byl bedlivě sledován médii.

Princezna Leonor s rodiči a sestrou:

Leonor tak ihned plnila stránky světových novin a časopisů. Její studium na této škole je dalším cíleným krokem k tomu, vychovat z ní adekvátní, a po všech stránkách erudovanou, nástupkyni trůnu. Po vojenské škole má dívka v plánu studium práv.

Leonor v roli vůdce

Leonor už také absolvovala ve Velké Británii dvouletý studijní program, jehož se účastnila spolu s dcerou nizozemské královny Maximy, Alexií. Posláním tohoto zvláštního programu je, aby se ze studentů stali nastupující vůdci, kteří chápou, že změna je možná prostřednictvím dialogu, akce a odhodlání zlepšovat situace lokálně, celostátně i globálně.

Zlatá lžička není med

Na mladou nástupkyni trůnu je ze všech stran značný tlak, který musí vzdor mladému věku bez emocí zvládnout. Ani vojenská škola není procházka růžovým sadem, nicméně jejím úkolem je zocelit Leonor nejen fyzicky, ale i duševně. I z toho je zřejmé, že je mylné vidět princeznu pouze jako ozdobu království.

Teenagerka má své…

Leonor je ovšem i teenagerka, která možná trochu proti vůli rodičů rebeluje svým stylem. Světu neunikl fakt, že si podruhé nechala propíchnout ušní lalůček, což není zcela aristokratické, a v tomto věku to bývá vyjádřením stylu nebo faktu, že si s vlastním tělem mohu dělat, co chci, a nepotřebuji souhlas rodičů. Jako mnoho mladých dívek má i ona své idoly, jako třeba Harryho Stylese, na jehož koncertě byla se svou sestrou i matkou.