Předplatit Deník
Přihlásit

Speciál: Sexuální tabu

Nebojme se o sexu mluvit, nebojme se o sexu číst, nebojme se jej naplno prožívat. Deník vám přináší unikátní speciál, který se zaměřuje na tajemství naší sexuality z nejrůznějších úhlů pohledu.