KDE: Majdalena

Po přírodních krásách se můžete projít z obce Majdalena. Hned za vsí se nachází Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka kolem řeky Lužnice s meandry a slepými rameny. Na Novořecké hrázi v rezervaci rostou chráněné duby a lípy. Nedaleko vede Naučná stezka Mikuláše Rutharda pro cyklisty i pěší. Je dlouhá 10 km a propojuje rybník Hejtman v Chlumu u Třeboně a obec Lutovou. Zastavíte se u pěti informačních panelů, projedete kolem několika rybníků a seznámíte se s prací rybníkáře Mikuláše Rutharda i přírodním bohatství rybníků. Zajímavostí jsou i staré odrůdy ovoce.