KDE: Lutová

Díky projektu Turistika pro všechny vznikly i na jihu dvě naučné stezky pro turisty na invalidním vozíku. Vhodné jsou i pro maminky s kočárky. Obě trasy značené symbolem vozíčkáře začínají i končí v Lutové u Chlumu u Třeboně. První, méně obtížná, Okolo rybníků, je dlouhá deset až dvanáct kilometrů. Jako modrá je vhodná pro méně zdatné vozíčkáře, bez doprovodu. Vede po zpevněném povrchu, který se nerozmočí, stoupá se maximálně do dvou procent. Druhá trasa Za Emou Destinovou o délce 24 až 26 km je červená, a tedy náročnější. Slouží pro zdatnější jedince, s doprovodem, stoupání do šesti procent. Obě cesty jsou přístupné jen v době beze sněhu a ledu.