Že oči jsou oknem do duše, o tom se mluví už od pradávna. Barva očí a vzor oční duhovky totiž mohou vypovídat o inteligenci, osobnostních rysech i o zdravotním stavu člověka. Vše zkoumal se svým týmem vědec Mats Larsson ze švédské univerzity v Örebro.

Duhovka je část, která odděluje přední a zadní komoru oka a chrání oko před oslněním. Množství pigmentu a hloubka jeho uložení určuje barvu duhovky, přibližuje internetová encyklopedie cs.wikipedia.org.

Barva očí (tedy barva duhovky) je dána geneticky. Přední list duhovky - odborně nazývaný stroma - je tvořen z vláken, protkaných hladkým svalstvem. Obsahuje spoustu cév. Přední plocha má typické uspořádání, které odpovídají průběhu cév. Ty jsou různě přerušovány prohloubenými místy, lakunami a kryptami.

Larssonův tým přišel na to, že existuje souvislost právě mezi strukturou duhovky a osobnostními vlastnostmi. „Je to například sklon k impulzivnosti, disciplína, svědomitost či přehnaná citlivost,“  zjistil Larssonův tým.

Zajímavé výsledky přinesl i velký průzkum z amerického Los Angeles, kterého se zúčastnilo 1 016 žen ve věku 16 až 35 let. Výsledky ukázaly, že ženy si často spojují různé barvy očí se specifickými osobnostními rysy jedinců, kteří dané oči mají.

Co z průzkumu vyplynulo pro majitele těchto barev očí?

Hnědé oči: Mají je osoby společenské, živé a přívětivé. Lidé s hnědýma očima jsou často individualisté, kteří jsou vytrvalí, vážní, praktičtí a soběstační, mají poněkud uzavřenou povahu, zato je u nich vyvinut silný smysl pro dodržování závazků. Často jsou fyzicky atraktivní, rádi navazují nová přátelství a rozveselují ostatní. Jsou také laskaví, věrní a líbají snad ze všech nejlépe.

Oříškově zbarvené oči: V tomto případě se jedná o jedince odhodlané, nápadité, milující dobrodružství a ty, kteří rádi zkoušejí nové věci, jelikož často v sobě mají bezmeznou vitalitu. Jsou i odvážní, dokáží se vzepřít osudu i za cenu risku. Na druhou stranu mají i pověst sobců.

Jak vypadají nejhezčí oči na světě? 

| Video: Youtube

Zelené oči:  Jedná se zpravidla o tajemné jedince, tiché a soběstačné. Jen tak je něco nerozhodí, mají velkou trpělivost. Jsou vášniví a tíhnou k dlouhodobým vztahům, a to jak romantickým, tak platonickým, jsou obecně přitažliví a smyslní. Bývají nejšťastnější ze všech „vlastníků“ barev očí.

Modré oči: Lidem s modrými očima je připisován vysoký intelekt, oddanost ušlechtilým cílům, upřímnost, soběstačnost a i sentimentalita. Lidé s modrýma očima se snadno nechají strhnout rutinou, často chovají zášť, jsou náladoví, ale mají velkou výdrž a obecně mají jasnou a šťastnou povahu.

Šedé oči: Jde o jedince klidné a samolibé, kteří obvykle trpělivě čekají na vlastní příležitost. Z toho plyne i jejich odvaha, tvrdohlavost, ale i vypočítavost a mohou také záměrně klamat.

Černé oči: Mají je lidé s dynamickou povahou, plnou vitality. Bývají i vznětliví, impulzivní a často vyhledávají nebezpečná dobrodružství. Vzbuzují respekt.

Obecně ještě platí, že Evropané mají největší rozdíly v barvě očí. Nejběžnější barva očí je hnědá, druhá nejčastější barva očí je modrá nebo šedá a nejméně běžná nebo nejvzácnější barva očí je zelená.

Za barvou očí stojí melanin

Barva duhovky závisí výhradně na množství barviva, pigmentu melaninu, jenž je produkován melanocyty. Počet melanocytů je u všech lidí zhruba stejný, ovšem existují rozdíly v množství melaninu, které každý melanocyt obsahuje ve své cytoplazmě. Samotná tvorba melaninu je regulována pomocí hormonů. Vše je pak podmíněno geny – konkrétně  OCA2 řídí modrou a hnědou barvu, EYCL1 zase zelenou a modrou variantu barvy očí.

„Na základě tohoto zjednodušeného schématu dvou genů mohou vzniknout tři základní varianty: hnědá, zelená a modrá. Hnědá barva je z hlediska dědičnosti dominantní, což znamená, že se prosazuje na úkor jiných barev. I jeden jediný gen hnědé barvy stačí k tomu, aby děti zdědily hnědé oči. Modrá barva se dědí recesivně, takže gen modrých očí musí zdědit oba rodiče, aby modrou barvu mělo i dítě. Zelená barva je dominantní ve vztahu k modré, ale recesivní ve vztahu k hnědé barvě,“ uvedl odborný web 4oci.cz.

Na zbarvení očí však může mít i vliv stres nebo užívání léků, vážná choroba, hormonální změny či úrazy oka.