Již tento čtvrtek bude Mars a Zemi dělit vzdálenost 81,5 milionu kilometrů, tedy nejméně v letošním roce. V posledních letech byl Mars nejblíže Zemi v roce 2003, kdy vzdálenost obou vesmírných těles byla 56 milionů kilometrů. Při pozorování planety dalekohledem bude možné spatřit detailnější pohled na polární čepičky či tmavé útvary na oranžovém kotoučku planety. V roce 2035 se planety přiblíží v takzvané velké opozici, kdy se vzdálenost mezi Zemí a Marsem zmenší na 57,1 milionu kilometrů. Nadcházející velké opozice se odehrají v letech 2050, 2067, 2082 a 2097.

Letošní opozice nastane 8. prosince v 6:36 středoevropského času. Shodou okolností bude ve stejný den Mars zakryt Měsícem v úplňku. Naoranžovělý Mars bude možné spatřit nalevo od Měsíce již ve večerních hodinách 7. prosince. Kolem 6:00 pak Měsíc Mars zakryje úplně, přičemž vzestup Marsu za Měsíc bude trvat přibližně půl minuty.

Motivy krve i ohně 

Ze všech planet Sluneční soustavy je právě Mars nejvíce podobný Zemi. Například sluneční den je na Marsu o pouhých 37 minut delší na Zemi. Planeta se naopak liší globálním výskytem červené půdy. Díky svému zbarvení byl ve starověku ztotožňován s motivy krve i ohně, a byla mu tak připisována symbolika války. Vedle Marsu bude na prosincové obloze možné pozorovat také Jupiter, největší planetu Sluneční soustavy.