V neděli se křtila v Langrově domě pátá a poslední kniha vzpomínek jindřichohradeckého obchodníka Antonína Langera

„Zatímco předešlé čtyři knihy vzpomínek: Rok v bývalém obchodě u Langrů, Štamgasti a další vzácní hosté, Na špacír – dávná procházka okolo Jindřichova Hradce a Světoběžníci aneb Jak byli staří Jindřichohradečáci v Evropě, vydávané postupně od roku 2000, byly věnovány vždy určitému tématu, obsahem té právě vydané a zřejmě poslední, je město Jindřichův Hradec v různých dobách, od doby Pánů z Hradce až po padesátá léta předešlého století,“ informoval Jiří Langer, který paměti svého dědečka a kmotra připravil do tiskové podoby.

Kniha je věnována málo známým nebo zdánlivě okrajovým stránkám historie našeho starobylého města s bohatou historií. V jejích třech částech se čtenář prostřednictvím laskavého vypravěče, oplývajícího jemným a nevtíravým humorem, seznámí s událostmi z dávné historie. Spolu s autorem prožije příběhy z jeho mládí i dospělosti a konečně se dozví o některých význačných osobnostech i o svérázných figurkách, tvořících kolorit někdejšího Jindřichova Hradce.

Pohed do minulosti

Ten, kdo v neděli odpoledne navštívil starobylý Langrův dům na náměstí Míru, mohl mít oprávněný dojem, že podobně, jako kdysi jistý pan Matěj Brouček, zabloudil do dávných dob: hned v podloubí byl uvítán renesančními šlechtici v plné parádě, aby pak v atriu domu mohl vychutnat renesanční a s nastalým soumrakem i ohňové tance.
Stal se svědkem a přímým účastníkem představení prvního mluvícího přístroje v Evropě, ze kterého se ovšem vyklubal pěkný podvod, mohl si nechat věštit budoucnost od tajemné jasnovidky, nechat se se svojí partnerkou vyfotografovat jako pravý šlechtic nebo si s harmonikou zazpívat dobové kuplety či staré jindřichohradecké a další písničky.

„Příchozí zde mohli potkat švarného sokola v pravém kroji, pohádkového skřítka Rancibura, kejklíře či františkánského mnicha, seznamujícího Jindřichohradečáky se zcela novým pokrmem, nazvaným zemojablíčka, s Mistrem Hanušem Schwaigrem a mnoha dalšími postavami včetně Anny z Rožmberka či dokonce Bílé paní,“ informoval Jiří Langer.
Ten také uvedl na pravou míru, že se jedná o postavy z právě vydané, v pořadí již páté knihy, kterou sestavil ze vzpomínek svého dědečka, bývalého obchodníka Antonína Langera (1875 – 1955).

Těmto postavám umožnili návrat do současnosti šermíři ze skupiny Jindřich, tanečnice ze skupiny Ballare, herci z Divadelní společnosti Jablonský, studenti a studentky Základní umělecké školy Vítězslava Nováka a mnozí další nadšenci.

Knihu pak za přítomnosti starosty města Karla Matouška a řady dalších osobností jindřichohradeckého veřejného a kulturního života pokřtila spolumajitelka Kasalovy pily paní Olga Kasalová a stala se tak její kmotrou. Současní Jindřichohradečáci tak dostávají možnost dozvědět se mnoho pravděpodobně dosud neznámých skutečností a příběhů z historie města, ve kterém žijí a ještě se přitom dobře pobavit.
Zároveň je to dobrý tip na zajímavý vánoční dárek.

Již na křtu knihy si mnoho kupujících nechalo vepsat věnování od Jiřího Langera, který paměti svého dědečka a kmotra uspořádal.

Foto: Deník/ Josef Böhm