Tímto dílem se pokusí o zápis do České knihy rekordů. „Akci pořádá naše občanské sdružení Jindřichohradecká kulturní společnost, Spolek přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové a galerie Inspirace. Spolu s výtvarníky z Jindřichova Hradce, z celé naší republiky a z Evropy se pokusíme namalovat největší pohyblivý obraz v naší republice, a možná i v Evropě, ne – li na celém světě“, informoval za pořadatele Jiří Langer.

Aby mohl být případný rekord uznán, zúčastní se celé akce také komisař agentury Dobrý den z Pelhřimova. „Počítáme s účastí 25 až 30 tvůrců, kteří budou obraz malovat za nepravidelného pohybu jak plátna, tak i samotných aktérů,“ sdělila za galerii Inspirace Sabina Langerová. Pořadatelé i samotní výtvarníci zvou umění milovnou veřejnost na vernisáž, která bude vzhledem ke klimatickým podmínkám maximálně hodinová, a to od 15 do 16 hodin.
Všem zájemcům organizátoři doporučují teplé oblečení.