V podání Mezinárodního smyčcového orchestru Jindřichův Hradec – Gmünd zazní v neděli v kapli svaté Maří Magdaleny některá díla světových mistrů

„Jindřichohradeckému publiku není tento soubor, díky pravidelné koncertní činnosti v regionu, neznámý. Je složen z poloviny z Čechů a z poloviny z Rakušanů. Může v něm hrát každý bez omezení věkem či schopnostmi. Působí zde tudíž osmileté děti i senioři,“ informovala ředitelka Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jarmila Kulhavá.

Pravidelná spolupráce

Na koncertech vystupuje okolo 45 členů. Na pravidelných soustředěních se však schází okolo 60 hudebníků. Letos se na soustředění v Gmündu sešlo 32 Čechů, 44 Rakušanů a dva občané z Holandska.
„Vedoucím souboru je učitel naší školy Miroslav Chytka a podporuje jej jak naše škola, tak i Svaz hudebních škol horního Waldviertelu v Gmündu. Rakouská i Česká část se scházejí jednou týdně a dvakrát ročně se konají soustředění v Rakousku. Týden o prázdninách v Gmündu a před velikonočními svátky ve Weitře,“ řekla Kulhavá.

Rodiče děti podporují

Letos se jednalo již o šestnácté setkání. Na závěr těchto soustředění se vždy uskuteční několik koncertů v okolních městech. Důležitá je i podpora ze strany rodičů dětí. Několik maminek malým hudebníkům na soustředění vaří.
Pomoc lidem v tíživé situaci
„Koncert pořádá naše škola spolu se společností Vítězslava Nováka, která při škole působí již 16 let. Dříve organizovala akce na podporu naší ZUŠ. Dnes, kdy jsou podmínky k výuce na škole výborné, pořádáme tyto koncerty jako benefiční a jejich výtěžek vždy věnujeme na podporu potřebným dětem, nebo lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Letos jsme se rozhodli pomoci indiánským dětem ze vzdálené Paraguaye,“ dodala ředitelka Kulhavá. Někteří z tamních indiánů jsou přímými potomky známého českého cestovatele A. V. Friče.
Na benefičním koncertu zazní v kapli svaté Maří Magdaleny skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, B. Bartóka, J. Suka a dalších.