Na této akci každoročně vystoupí některý pěvecký sbor. Pro letošní rok byl na základě svých vynikajících výkonů vybrán komorní sbor Festivia Chorus (dříve Komorní sbor Velká Lhota), který působí na rozhraní Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Sbor během dvou dnů vystoupil celkem čtyřikrát.
Poprvé mu patřila značná část z večerního koncertu, který se konal v Zrcadlovém sále slavkovského zámku. Spolu se sborem Festivia Chorus vystoupil Ladislav Lakomý, známý brněnský herec a recitátor, a houslista Lukáš Novotný. Ladislav Lakomý recitoval verše Jana Skácela, které ve všech zúčastněných zanechaly hluboký dojem. Sbor se uvedl průřezem svého repertoáru od staré hudby přes lidovou píseň až po africké spirituály, doprovázené africkým bubnem „džembe“ a dešťovou holí. Koncertu se mimo jiné zúčastnili vysocí představitelé církví působících na území České republiky, Slovenska a Polska a také starostové 27 obcí, sdružených v Dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví.

Seminář a diskuse

Sbor vystoupil i u příležitosti přijetí účastníků starostou města Slavkova, které se uskutečnilo v krásných prostorách slavkovské radnice.
Po malém občerstvení zamířili účastníci opět na slavkovský zámek, tentokrát do Rubensova sálu, kde se konal seminář a diskuse. Na úvod opět zazpíval pěvecký sbor Festivia Chorus.
Vrcholem celého setkání se stala odpolední ekumenická bohoslužba v tamním chrámu Vzkříšení Páně. Početní účastníci naslouchali a přijímali s otevřeným srdcem poselství zúčastněných zástupců církví – mj. římskokatolické, českobratrské evangelické, slezské církve evangelické augšpurského vyznání, církve reformované ze Slovenska a dalších. Bohoslužbě předsedal emertiní biskup SCEAV Vladislav Volný. Účastníky bohoslužby opět svým zpěvem potěšil komorní sbor Festivia Chorus se svou sbormistryní Jitkou Čudlou.
Slavkovské dny smíření se konaly s mediální podporou deníku Rovnost, rádia Proglas a TV Noe a tak se těšíme na jejich zpravodajství, ve kterém se také snad něco z našeho zpěvu objeví.
Jsme velice rádi, že právě náš sbor byl vybrán k účasti na tak významné akci a jsme vděční za spoustu kontaktů, které se nám zde podařilo navázat, a za velmi kladné hodnocení, které se nám na Slavkovských dnech smíření dostalo z úst našich posluchačů.