„Jsou připraveny dvě trasy. Jedna má start v Markvarci u hospody na návsi a druhá začíná v Krahulčí u hostince na Kocandě. Odchází se v deset hodin a trasa tam i zpět je dlouhá zhruba 25 kilometrů. Každý účastník obdrží informační letáček a plánek trasy s označenými zajímavostmi,“ informovala hlavní pořadatelka akce Eva Melmuková.
Odjezd z Dačic do Markvarce je v 9.30 hodin z Havlíčkova náměstí. Účastníci pochodu obdrží na startu také balíček s překvapením na cestu. Všichni se nakonec sejdou ve Velké Lhotě, kde je přichystaný bohatý program.
Zahájení je naplánováno na 13 hodin odpoledne do horního kostela. Zde se účastníci přivítají a seznámí se s památkovou a kulturně historickou hodnotou Evangelického tolerančního areálu. Do 15 hodin zde pak bude možno zhlédnout promítání záznamů z dřívějších akcí, bude tu i komentovaná výstavka, soutěže a nahrávky. „Jednotlivé programy se budou prolínat a každý se tak bude moci zúčastnit postupně všech akcí. Lidé určitě uvítají možnost podělit se s ostatními o své dojmy,“ řekla Melmuková. Účastníci telčské trasy mohou cestou navštívit soukromou farmu, na které bude i výstava vzorků kachlí. Týž den bude v rámci Festivalu řemesel a vyznání zpřístupněno zahradnictví Kopřiva ve Velké Lhotě a také Včelí farma Nosek v Kostelní Myslové.
„Doufejme, že se nám vyvede počasí a užijeme si jak krásy okolní krajiny, tak bohatý program, který je přichystán. Pro účastníky putování máme připraveno i drobné občerstvení a pamětní list,“ dodala Melmuková. I další dny se mohou návštěvníci těšit na zajímavé akce. V úterý bude prohlídka kostela Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Další akce jsou naplánovány na 14. a 15. září do Telče.