Součástí dnešní vernisáže bude také prodej rukodělných výrobků afrických domorodců.

„Během dopoledne se uskuteční čtyři přednášky pro střední školy a od 17 do 18 hodin se koná přednáška pro veřejnost. O své nezvyklé zážitky se s příchozími podělí dobrovolníci z Občanského sdružení Humanistického centra Narovinu,“ informovala za pořadatele Simona Bohatá.
Přednášky, které jsou součástí výstavy, se konají v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici. Samotná prodejní výstava zhruba třiceti dokumentárních fotografií Ester Starman, které byly pořízeny převážně v nairobských slumech, bude instalovaná v Křížovnické chodbě minoritského kláštera.
„Povídání bude spojeno s videoprojekcí z Keni a zároveň bude možno si zakoupit si rukodělné keňské výrobky. Výtěžek z prodeje fotografií a výrobků bude použit například na humanitární pomoc v rámci projektu Voda pro Kauti. Ráda bych poděkovala řediteli muzea a všem pracovníkům, kteří nám vyšli maximálně vstříc a umožnili zde tuto akci uspořádat,“ dodala Bohatá.
Zájemci budou moci tuto zajímavou expozici zhlédnout do třetího června, kdy výstava končí.