V úvodním slovu starosta Matoušek řekl: „Komunisté se prozatím nepoučili a stále se chovají tak, jako by měli opět vládnout a šířit dál své ideje. Na to by si měli dát pozor všichni, kteří chtějí demokratickou a spravedlivou společnost.“ Na výstavě je přes čtyřicet karikatur, které trefně vystihují minulost i současnost komunismu. „Naše Česká unie karikaturistů má přes sto členů a není mezi námi nikdo, kdo kreslil pro minulý režim. I tito dva autoři nejsou výjimkou a stojí za to se na tuto výstavu podívat,“ řekl místopředseda Josef Kobra Kučera .