Jindřichův Hradec je první město mimo Prahu, kde se expozice vystavuje

Akce s názvem „Zrušte komunisty“ se koná pod záštitou starosty Jindřichova Hradce Karla Matouška, který promluvil i na vernisáži, kde byl osobně přítomen také jeden z autorů karikatur.
„Naše unie karikaturistů má přes 100 členů a žádný z nich nepatří do kategorie, která kreslila pro Dikobraz vtipy poplatné režimu. Na tuto výstavu jsem vybral z mnohem většího množství něco přes čtyřicet karikatur, které vypovídají o záměru autorů přiblížit lidem to, na co už pomalu zapomínají,“ řekl místopředseda České unie karikaturistů a kurátor výstavy Josef Kobra Kučera.
Emil Šourek je povoláním vodohospodář a dříve maloval karikatury, které čerpaly z jeho profese a věnoval se i sportovním kresbám.
„Býval jsem aktivní sportovec. V roce 1965 jsem vyhrál přebor Prahy v desetiboji. S kresleným humorem jsem začal zhruba ve svých třiceti letech. Tvořil jsem pro Stadion, Lidovou demokracii, Svobodné slovo a další periodika,“ informoval Emil Šourek. „Já osobně komunistický režim považuji minimálně za srovnatelný s fašistickým. To je vidět i na některých mých karikaturách. Naše kresby jsou varováním a výzvou k tomu, aby lidé nedopustili návrat tohoto zřízení,“ dodal Šourek.