Zatím je totiž schváleno pouze provizorium. „Podali jsme si návrh za Kulturní dům Střelnice. Uvidíme, zda bude v lednu digitalizace zahrnuta do rozpočtu nebo zda návrh vypadne z důvodů úsporných opatření. Částka na přestavbu kina by řádově činila čtyři až pět milionů korun,“ informoval vedoucí Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci Radim Staněk, který dále upozornil na změnu promítacího času v příštím roce.

V současné době se v kině promítá od středy do soboty. Od ledna zůstávají čtyři promítací dny, avšak od čtvrtka do neděle. Dětská filmová pásma se budou promítat v neděli. „Líbilo by se mi, kdyby bylo kino digitalizované, myslím, že by se návštěvnost zvýšila,“ míní jeden z jindřichohradeckých diváků Radek Slabý. V Dačicích provozuje kino Spolek pro vybudování a udržování Katolického domu v Dačicích. Město, protože má zájem na rozvoji kultury, uzavřelo s tímto spolkem smlouvu od roku 2008 do roku 2011, jejímž účelem je poskytnutí příspěvku na hrazení ztrát při provozu kina.

„Pro příští rok byl schválen příspěvek 3200 korun na jedno představení. Město přispívá maximálně na 150 představení za jeden kalendářní rok. Částka je poskytována čtvrtletně,“ sdělila vedoucí odboru kultury dačického městského úřadu Naděžda Mastná.

Podle jednatele Spolku pro vybudování a udržování Katolického domu v Dačicích Jaroslava Pokorného se příští rok nechystají v kině žádné změny. „Promítat se bude ve stejném čase, jedinou novinkou je, že nyní promítáme v pátek, sobotu a neděli minimálně dva filmy za den,“ uvedl. Jak již Deník informoval, Třeboň získala na digitalizaci kina Světozor dotaci milion korun ze státního fondu České republiky.