Gotická dvoulodní stavba, která je v širokém okolí unikátní nejen svým řešením, ale i světcem, jemuž je zasvěcena, nabízí každému návštěvníku přímo „hmatatelné“ setkání s historií.

V historických informacích, které při větráních zaznívají, se návštěvníci opakovaně vrací k období vlády tohoto rodu Jagellovců na českém trůně. Drželi český trůn od roku 1471, kdy byl českým králem zvolen teprve patnáctiletý princ Vladislav.

Po jeho neuvěřitelně dlouhé vládě – trvala 45 let, až do roku 1516, se stal českým králem jeho syn Ludvík. Ludvíkova vláda však po pouhých deseti letech skončila jeho smrtí v bitvě u Moháče 29. 8. 1526.

Lidéřovický kostel sv. Linharta byl do podoby, kterou si uchoval bez zásadních změn dodnes, přestavěn právě za panování Vladislava Jagellonského, i když Morava v téže době uznávala za svého krále uherského krále Matyáše Korvína.