Vedení kraje jí vytklo selhání při organizaci Zemské výstavy. „Proces příprav se zadrhl a zodpovědní lidé nic nedělali. Asi to měla paní inženýrka řešit rychleji, a to se nestalo," řekl radní pro kulturu Tomeš Vytiska z KSČM.
Chyby při přípravách výstavy ale Kamila Hrabáková odmítá. A i když nechce být konkrétní, poukazuje na politické tlaky.

„Souvislost se Zemskou výstavou to není, problém s nemocí kurátora v Krumlově jsme vyřešili bleskově. Já jsem nakonec odešla dohodou, samozřejmě to ale nebyla má iniciativa, protože ta práce je hezká. Patrně měli požadavek, že chtěli jiného člověka," popsala Kamila Hrabáková, která chce dál působit v kultuře.

Jindřichohradecký advokát a dlouholetý komunista Tomeš Vytiska se stal radním přesně před třemi měsíci, 
7. března, kdy nahradil stranickou kolegyni Vítězslavu Baborovou, která rezignovala. Působí rozporuplně: má rád bigbít, minulému režimu říká socík, ale nikdy nebyl na točně, plete si autora Knihy roku Jiřího Hájíčka s Josefem Formánkem a vizi, co s jihočeskou kulturou, nemá.

Mluví stroze a byť se co chvíli směje, je stále ve střehu. Rozpovídá se až mimo záznam.

„Heleďte, já na té funkci nelpím. Když se ukáže, že na ni nemám, tak tradá, půjdu zpátky dělat advokáta," říká 58letý Tomeš Vytiska, komunista, který se přesně před třemi měsíci stal jihočeským radním pro kulturu a školství.

Začneme aktuálně: máte přehled, jak velká voda zasáhla jihočeskou kulturu?
Od toho má krajský radní úředníky, kteří mu to zjišťují. Žádnou informaci, že by nějaké naše pracoviště bylo vážně poškozeno, nemám.

ROZHOVOR S TOMEŠEM VYTISKOU:

Kdy jste naposledy vyrazil za kulturou nepovinně?
Na Joe Cockera. Vzal mě 
s sebou kamarád ze střední školy a bylo to moc hezké.

Jaké kulturní akce vám v jižních Čechách chybí?
Na to, abych vám to řekl kvalifikovaně, jsem tady příliš krátkou dobu. To vám říkám naprosto upřímně.

Nicméně 30. dubna jste se sešel se zástupci folklorních festivalů. Je to žánr, do kterého byste chtěl více investovat?
Nejde o mě. Musíte si uvědomit, že krajský radní je součást jedenáctičlenného týmu. A není člověk, který s tím týmem mává, musí je minimálně přemluvit. Kraj folklorní festivaly podporuje a já nevidím sebemenší důvod, aby se situace změnila. Dál?

Jako radní pro kulturu byste měl mít ale nějakou vizi.
Nejsem člověk, který někam přijde, je nejchytřejší, všechno zbourá a postaví znova. Když přijdete do funkce, do které jsem přišel já – ačkoli jsem ji nechtěl, nicméně shodou okolností na mě zbyla – neřeknete: všechno bude jinak. To, co funguje, se má zachovat, a pokud jsou podmínky, aby se něco rozvíjelo, proč ne. Ale nebudu rozhodovat sám, od toho mám úřednický aparát. To není tak, že já sám s tím hejbnu.

To chápu, ale já se ptal na vizi.
Mně by se třeba líbily bigbítové festivaly, protože jsem na nich vyrůstal.

Bigbít? Podpořil byste tedy třeba pietní desku v rudolfovském hostinci Na Americe, kde StB v roce 1974 rozehnala koncert Plastic People?
(smích). To tam není, taková deska?

Deska tam je, mě ale zajímá, jestli byste tu pietní akci podpořil.
To nevím, těžko říct. Pravda je, že jsem tam taky měl být (smích).

Jako divák?
Jako divák, ale shodou okolností jsem tam nejel, tím pádem jsem problémy neměl.

A jak jste ten zásah vnímal?
Jsou věci, ve kterých lidé, kteří slouží režimu, mají za to, že je třeba zasáhnout. A je věcí politického vedení, aby řeklo, jestli ano, nebo ne. Já si myslím, že ten zásah byl zbytečný.

Jste ve funkci sotva sto dní a už skončila šéfka odboru kultury Kamila Hrabáková. Prý na ni ČSSD a KSČM vyvíjely tlak.
Já jsem o tom s paní inženýrkou hovořil, i když nejsem člověk, který by s ní tu věc řešil.

Ale oba sedíte v radách Domu gobelínů: ona ve správní radě, vy v dozorčí.
Já jsem paní inženýrku znal příliš krátkou dobu na to, abych byl schopen objektivně posoudit její předpoklady. Já s ní problém neměl, ale vím, že problémy s ní měli jiní.

Podpořil jste ji?
Na to jsem tady byl taky krátkou dobu. Je něco jiného být v opozici a něco jiného podílet se na tvorbě politiky. Přijdete někam, a než zjistíte, jak to funguje, trvá to.

Když jsem hledal, co máte za 90 dní v kultuře za sebou, moc jsem toho – kromě záštit – nenašel…
…to jsem rád (smích).

Je přesto něco, čím byste se mohl pochlubit?
Jako že se mi něco povedlo? Podílel jsem se na organizačních opatřeních, která do jisté míry zachránila Zemskou výstavu v Krumlově. Proces příprav se zadrhl. Bylo třeba to rozseknout a zodpovědní lidé nic nedělali.

Vinen je odbor kultury?
Situaci neznám tak dobře, abych jednoznačně řekl, že za to mohla paní inženýrka. Ale asi to měla řešit rychleji. A to se nestalo.

Jakou cítíte kvalifikaci pro pozici kulturního radního?
(smích). To jste mi nemohl dát nějakou lepší otázku?

Mně připadá jednoduchá. Byl jste mj. předsedou dozorčí rady Národního muzea fotografie.
Což to jistě. Nicméně to, že se stáváte funkcionářem takovéto úrovně, je prostě záležitost politického výběru. Ten se vás neptá, jestli jste odborník v této nebo tamté oblasti. Prostě je to takhle.

To mi utíkáte z otázky. Ptám se,  jakou cítíte kvalifikaci vy sám?
Neutíkám! Jsem krajský politik, stal jsem se součástí nějakého procesu a ten proces nějakým způsobem vyústil. Co vám na to mám říct jiného?

Zajímalo by mě třeba, jaký máte vztah ke kultuře.
Já mám ke kultuře celý život kladný vztah, protože bez ní by byl život šedivý. Přiznám se, že jsem vášnivý čtenář, to je moje celoživotní prokletí. Líbí se mi filmy, bigbít, pěkné obrazy… Že bych o sobě ale prohlašoval, že jsem odborník, to vůbec ne.

Co jako vášnivý čtenář říkáte na to, že Jihočech letos získal cenu Kniha roku? Četl jste ji?
Nečetl. K novým knížkám se dostávám vždy až s odstupem.

A který z jihočeských spisovatelů vám sedí coby čtenáři?
To jste mě dostal, protože příjmení zapomínám hrozným způsobem… Selský baroko? Formánek?

Hájíček.
Formánek napsal co? To si pletu. A Formánek je Jihočech?

Severočech. Selský baroko, které Jiří Hájíček zasadil do časů kolektivizace, vás nedráždilo?
Proč by mě dráždilo? Vždycky je zajímavé přečíst si úhel pohledu někoho jiného.

A jak se vám Hájíčkův úhel zamlouval?
Tak takhle: jsou lidé, kteří si pohled na svět budují čistě na základě osobní zkušenosti. A pak je základní pohled členů komunistické strany, kteří si myslí, že tak, jak se střídaly společensko – ekonomické formace, musí se něco nového objevit i po kapitalismu.

A co?
To říkal Egon Bondy – svět to o mně neví/ že jsem marxist levý – autor textů Plastiků: v dějinách je to tak, že první pokus o novou společensko – ekonomickou formaci se nepodaří. Takže to, co se nepovedlo po roce 89, se nepovedlo logicky, a je zbytečné se o tom dál bavit. Já netvrdím, že po kapitalismu bude to, co před  rokem 89. Ale nějaká podobná formace zřejmě přijde.

Na facebooku váš kritik Šimon Heller píše, že v jedné diskusi…
…měli jsme spolu pěknou diskusi.

…jste připustil, že po vítězství KSČM byste znárodňoval majetky. Takže třeba Schiele Centru byste zabavil originály?
Ale ne. Jsou přece obory podnikání, kde interes vydělávat peníze je ve vztahu ke společnosti kontraproduktivní. Z jakého důvodu mají být rozdílní vlastníci výroby elektrické energie? Proč je třeba, aby vydělávali tři, když stačí jeden? Z jakého důvodu by ČEZ neměl být státní?

Zpět ke kultuře. Z Národního muzea fotografie zmizela sbírka Zlatý fond. Vy jste členem dozorčí rady nástupnického muzea. Proč ke sporu došlo?
Od začátku byl evidentní rozpor mezi cíli, se kterými do toho vstupovali takzvaní otcové zakladatelé z Prahy a město. Zatímco město to financovalo, z otců zakladatelů čišely jiné zájmy. Zřejmě se domnívali, že přes muzeum se dostanou k penězům, že budou prodávat své fotky? Slíbili, že zajistí přísun fotografií. Nezajistili nic.

Sledujete personální proměny Jihočeského divadla?
Na tuhle otázku vám odpovím: no comment. Nic. Nevím. Nula. Čtu jako běžný čtenář v novinách, že se vyměňují, no…

šéf činohry…
…baletu atd., že se to hýbe, ale vyhraněný názor nemám.

Kdy jste byl v Jihočeském divadle naposledy?
To si ani nevzpomenu. A na točně jsem snad v životě nebyl.

Neláká vás?
Já jsem tu nabídku měl, ale už nevím z jakého důvodu jsme tam nejeli. Láká mě, ale jestliže mám dobře dělat tuhle funkci a jsem pořád advokát, tak mi moc času nezbývá.

Jak hodnotíte situaci kolem otáčka?
Je to nešťastný střet lidí, kteří upřednostňují pohled památkářů, s těmi, kteří chtějí, aby tam fungovala kultura. Pak tam můžou být ekonomické zájmy památkářů.

Ředitel Alšovy jihočeské galerie řeší muzeum keramiky v Bechyni. Na zámku platí nájem milion, mluví se o stěhování sbírek. Jaký je váš názor?
To zrovna řešíme. Budeme hledat cesty, jak dál. Aby zůstal genius loci Bechyně a nebylo to pro kraj tak finančně vyčerpávající. Pokud by se nám to podařilo vyřešit v průběhu třech čtyřech měsíců, byl bych spokojený.

Čeho byste chtěl v kultuře jako radní dosáhnout?
Já nemám zásadní cíle. Mně bude stačit, pokud kultura bude žít minimálně v rozsahu, jako žije teď. A lidé, kteří budou mít zájem ji tvořit, tak – pokud to bude v možnostech kraje – podporu dostanou.