Mnohé staré tisky mohly být zrestaurovány právě díky spolupráce muzea se školou, kde se knihy dostaly pod odborným dohledem do zručných rukou studentů.

Až do 2. srpna lze v konferenčním sále muzea zhlédnout knihy z jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny z 18. a první poloviny 19. století.