V suterénu základní školy by tak mělo být o prázdninách vybudováno pět nových učeben a malý koncertní sál. Mohla by tak zde vzniknout nová pobočka ZUŠ v Třeboni.

„Výhodou je ucelený a bezpečný školní areál, který zahrnuje i mateřskou školku, a novými učebnami ZUŠ bude pak zcela završený. Navíc je pod kontrolou kamerového systému,“ uvedl starosta Jan Kronika, který se problematikou zabývá čtvrtým rokem. Výtvarné obory jsou totiž podle ředitelky ZUŠ Stanislavy Blažíčkové v poslední době hodně žádané, zejména i pro následné uplatnění na středních školách. Navíc jsou snazší, než je výuka na hudební nástroje. Děti se zabaví a nemají pak ani čas na zlobení.

Zásadní důvody

V Suchdole nad Lužnicí začne už po prázdninách navíc chodit víc prvňáčků než v minulých letech a pedagogové ZUŠ by tak přišli i o zapůjčenou třídu, ve které v současné době vyučují.

„Rekonstrukci školního suterénu, kde kdysi bývala školní kuchyně a jídelna, jsme byli nuceni urychlit, protože od 1. září budeme mít dvě první třídy. Dosud jsme mívali jen jednu. Třídu na prvním stupni základní školy, kterou měla pronajatou ZUŠ, nyní budeme potřebovat pro prvňáčky,“ vysvětlil starosta Jan Kronika.

Protože na projekt nejsou žádné dotace, rozhodli se pro řešení s tím, že náklady zaplatí z městského rozpočtu. Jinak by musely děti dojíždět na výuku do Třeboně nebo se svým mimoškolním vzděláním skončit.

„Máme zapůjčenou ještě jednu místnost v bývalé mateřské školce, protože rodiče měli zájem o výuku klarinetů, zobcových fléten a žesťových nástrojů, ale bohužel tamní prostředí není právě ideální. V suterénu školy naopak ano, protože jsou tam hodně silné zdi a výuka v jednotlivých učebnách se nebude vzájemně vyrušovat,“ vysvětlila Stanislava Blažíčková.

Nové učebny

O podobě už má vedení suchdolské radnice jasno. Ve velké chodbě vzniknou šatny a toalety pro dívky a zvlášť pro chlapce, ale také pro lidi s handicapem. Všude bude také bezbariérový přístup.

Nové učebny vzniknou čtyři pro potřeby hudební výchovy a jedna pro výtvarnou výchovu. Největší místnost bude sloužit jako malý hudební sálek. Kromě silných stěn budou v učebnách i protihlukové dveře. Součástí bude i čajová kuchyňka.

Bezbariérový přístup po schodech zajistí i rampa pro vozíčkáře. „Budou mít vlastní vchod ze dvora, takže budou učebny odděleny od základní školy a děti nebudou moci běhat po škole ani naopak. Celý zrekonstruovaný suterén pak bude pronajatý Základní umělecké škole. Budou mít zvlášť i energie, takže budou zcela nezávislí na základní škole,“ uzavřel Jan Kronika s tím, že je rád, že zastupitelé vše podpořili.

„Mám obrovskou radost z toho, že zastupitelé schválili rekonstrukci zvýšeného suterénu v základní škole i bez dotací. Patnáctileté úsilí o adekvátní prostory pro hudební a výtvarnou výuku v Suchdole nad Lužnicí se nyní vyplatilo,“ svěřila se ředitelka ZUŠ v Třeboni Stanislava Blažíčková. Ze Suchdola nad Lužnicí a obcí, které k němu spádově patří, totiž podle jejích slov vyučují pedagogové jejich ZUŠ celkem 88 dětí. Z toho 44 dochází na výuku v místě a 44 dojíždí do Třeboně.

„Předpokládáme, že pro mnohé je dojíždění do Třeboně velký problém. Pro zaměstnané rodiče je to časově náročné a pro nezaměstnané, kterých je bohužel v dnešní krizové době hodně, je doprava navíc finančně náročná,“ vysvětlila Stanislava Blažíčková.

V nově zrekonstruovaných prostorách by podle jejích slov chtěli vyučovat dva obory, a to hudební a nově i výtvarný. Na výtvarný obor, jehož výuka trvá vždy tříhodinové bloky, k nim dojíždí třináct suchdolských dětí do Třeboně. Ne každý zájemce však má možnost dopravit se na výuku včas. Proto se dá předpokládat, že pokud by děti nemusely dojíždět, zájem o výtvarku by výrazně stoupl.