V současné době má spolek celkem 146 registrovaných členů. Jednání valné hromady řídil Miroslav Hule, známý spisovatel a básník. V průběhu minulého roku byla uskutečněna celá řada úspěšných akcí spolku, jako byly přednášky, besedy, výlety za poznáváním historických památek a přírody nejen na Třeboňsku, ale i v Jihočeském kaji.

Veškeré tyto akce připravili a uskutečnili pro své členy a širokou veřejnost členové výboru spolku s dalšími členy. Svou činností patří spolek mezi přední aktivní společenské organizace města a má již své jméno, i když patří mezi mladé organizace ve městě a pracuje zde již sedmý rok. Předsedkyně spolku seznámila s plánem na letošní rok, kdy je připravena celá řada zajímavých akcí. Připravuje se zájezd na Táborsko, tvrze v Hamru u Vlkova. Bude i cyklistický výlet na Suchdolsko a Novohuťsko, exkurze v třeboňských rybářských sádkách, přednáška o uměleckém i soukromém životě Emy Destinové s ukázkou jejích obrazů u hudebních děl. Je to i další zájezd na Slavonicko, přednáška o nových archeologických objevech na Třeboňsku, přednáška o Petru Vokovi.

Bohatá byla také diskuze, kdy byly vzneseny dotazy, připomínky a návrhy, které byly dány do usnesení a výbor spolku se jimi bude zabývat a řešit. Řada podnětů byla vznesena i k dalšímu rozšíření činnosti a k uskutečnění dalších zajímavých akcí.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti za uplynulé období, schválila změnu stanov spolku a návrh činnosti na rok 2007. Závěr jednání provedla předsedkyně spolku Jiřina Psíková a hodnotila její průběh jako velmi úspěšný. Poděkovala všem přítomným za aktivní činnost a podporu všech akcí.

(autor žije v Třeboni)